KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-5 ze dne 26.09.2002
 

Radionuklidová cisternografie - normální nález

MUDr. Otakar Kraft
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Kazuistika:

NO: 52letý muž uklouzl v zimě na kluzkém terénu a upadl na hlavu. Poté byl v pracovní neschopnosti, špatně chodil, pociťoval brnění v týlní oblasti. 
S odstupem asi 1 měsíce bylo provedeno CT vyšetření mozku: nález obstrukčního hydrocefalu značných rozměrů se suspektním uzávěrem v oblasti aqueduktu. Nejsou známky akutního rozšíření komorového systému . 
Oční vyšetření: bez známek akutního městnání na papile, angiosclerosis retinae. 

Za další 2 měsíce byl pacient hospitalizován na neurologickém oddělení pro kvadruspastický syndrom se spastickou paraparesou dolních končetin na podkladě trilokulárního hydrocefalu potraumatické etiologie. Stěžuje si pouze na občasné bolesti LS páteře, brnění okcipitálně, parestezie i pravé horní končetiny (mravenčení, nemůže se podepsat). 
Status praesens, laboratorní a paraklinická vyšetření:
Pacient lucidní, plně spolupracující, neudává zhoršení paměti, psychicky se nemění. Hlava: nystagmoidní záškuby oboustranně, jinak v normě. Horní končetiny: pozitivní Tromner bil., lehká dystaxie, čití norma. Dolní končetiny: svalový tonus zvýšen, spasticita, ataxie pata koleno bil., Mingazzini instabilní. Stoj a chůze - instabilita, při chůzi jen široká báze, spastická. 
FW: 16/hod., KO: Hb 132, HTK 0,38, leu 6,3, trombo 217. Krevní sérum: Ca 2,17, urea 5,5, kreatinin 90, ALT 0,37, glukosa 4, cholesterol 4,9, triglyceridy 0,8. Moč: krev 1, jinak chem. negat., četné ery, ojedinělé leu, válce a epitelie. 
Nemocný byl z neurologického oddělení odeslán na naši kliniky k provedení radionuklidové cisternografie. 


Scintigrafické zobrazení:

Obvyklým přístupem ve výšce 5. bederního obratle jsme po lumbální punkci aplikovali v malém objemu 0,5 ml o aktivitě 37 MBq 111In-DTPA (přípravek Indium (In111) DTPA injection  firmy Mallinckrodt). Vlastní scintigrafické vyšetření jsme provedli na scintilační kameře Pho/Gamma LFOV firmy Nuclear Chicago za 5 a 24 hod. po aplikaci a to v projekci přední a obou bočných. V každé projekci bylo nastřádáno 50000 impulzů. 
V obou časových sekvencích je vcelku rychlá difuze radiofarmaka v subarachnoidálních prostorách nad konvexitami hemisfér bez prokazatelného refluxu radioindikátoru do mozkových komor (viz obr. 1)


Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie - nahoře scintigramy za 5 hod., dole za 24 hod., vždy v přední, pravé a levé boční projekci

/ Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie - nahoře scintigramy za 5 hod., dole za 24 hod., vždy v přední, pravé a levé boční projekci /
Poté bylo u pacienta provedeno neurochirurgické vyšetření:
Bylo doporučeno postupovat konzervativně. Další kontrola u psychologa, neurologa a na neurochirurgii, později MRI. 
Nemocný byl propuštěn z neurologického oddělení s touto medikací: Ranisan, Anacid (pro sezónní bolesti žaludku), Agapurin ret, Geratam, Anopyrin. 

Diskuse a závěr: 

V uvedeném případě byl po traumatu na CT zjištěn obstrukční hydrocefalus. S odstupem asi 3 měsíců však již byl normální nález při radionuklidové cisternografii. Je tedy velmi pravděpodobné, že došlo k ústupu hydrocefalu. Při nekomunikujícím obstrukčním hydrocefalu bychom při cisternografii očekávali výrazně opožděný nebo zcela nepřítomný průtok likvoru (a v něm se nacházejícího radiofarmaka) nad konvexitami hemisfér. Pro normální nález na radionuklidovém cisternogramu byl indikován pouze konzervativní způsob léčby. Pokud by byl obstrukční hydrocefalus opětně prokázán, připadal by v úvahu neurochirurgický zákrok (zavedení shuntu). 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Jozef Kubinyi
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software