KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-6 ze dne 23.07.2004
 

Progrese hydrocefalu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
FNsP Ostrava-Poruba


Kazuistika
NO: 48letý muž prodělal kraniotrauma s kontuzí frontotemporálně vlevo a se subarachnoidálním krvácením a traumatickou amputací palce pravé ruky. Od tohoto úrazu udává občasné bolesti hlavy, které se začínají šířit z frontální oblasti až do záhlaví a po chvíli ustoupí. Také si stěžuje na zhoršení krátkodobé i dlouhodobé paměti. 
Při opakovaných neurologických vyšetřeních nebyly zjištěny významnější odchylky od normálu.
S odstupem 5 let bylo provedeno za hospitalizace CT vyšetření mozku a radionuklidová cisternografie.
Při hospitalizaci na neurologickém oddělení si pacient opět stěžuje na občasné bolesti hlavy a poruchy paměti. 
Objektivní neurologický nález prakticky v normě.
Laboratorní a paraklinická vyšetření:
FW: 25/hod. a 35/2 hod., KO v normě. Krevní sérum: Ca 2,1, Na, K, Cl, urea, kreatinin, bilirubin, GMT, CRP v normě. Moč: pH 6, leu 2, ojedinělé epitelie, hlen. 
CT vyšetření mozku: nález dilatace mozkových komor bez průkazu ložiskových změn. 

Nemocný byl z neurologického oddělení odeslán na naši kliniku k provedení radionuklidové cisternografie. 
Přístupem ve výšce 5. bederního obratle jsme po lumbální punkci aplikovali v malém objemu 0,5 ml o aktivitě 37 MBq 111In-DTPA (přípravek Indium (In111) DTPA injection). Scintigrafické vyšetření jsme provedli na scintilační kameře Pho/Gamma LFOV firmy Nuclear Chicago za 5 a 24 hod. po aplikaci a to v projekci přední a obou bočných. V každé projekci bylo nastřádáno 50000 impulzů. 

Na scintigramech (obr.1). za 5 hod. po aplikaci (horní tři scintigramy) je patrná zpomalená difuze v subarachnoidálních prostorách nad konvexitami hemisfér a reflux radioindikátoru do postranních komor. Za 24 hod. po podání radiofarmaka (dolní tři scintigramy na obr.1) je mírně zpomalená difuze radioaktivity, reflux do mozkových komor již nepozorujeme. Jedná se tedy o zpomalení tranzitu radiofarmaka a tranzitorní cisternoventrikulární reflux. 

Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie – nahoře scintigramy za 5 hod., dole za 24 hod., vždy v přední, pravé a levé boční projekci
/ Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie – nahoře scintigramy za 5 hod., dole za 24 hod., vždy v přední, pravé a levé boční projekci /

Pacient byl propuštěn se závěrečnou diagnózou: organický inhibiční psychosyndrom při hydrocefalu s kontuzním syndromem frontotemporálně vlevo na podkladě stavu po kraniotraumatu se subarachnoidálním krvácením.
Za rok byl pacient na neurologickém oddělení rehospitalizován pro přetrvávající subjektivní potíže, které jsou stejné jako dříve.
Objektivní neurologický nález byl opět bez patologického nálezu.
Laboratorní a paraklinická vyšetření:
FW: 7/20, KO v normě. Krevní sérum: Ca, Na, K, Cl, urea, kreatinin, bilirubin, ALT, AST, GMT, ALP, CRP v normě. Moč: pH 6, leu 3, ojedinělé epitelie. 
EEG vyšetření: plochý beta záznam.
MMSE (minimental status): 28 bodů, bez poruchy kognitivních funkcí.
Radionuklidová cisternografie: po obvyklé aplikaci 37 MBq 111In-DTPA (přípravek Indium (In111) DTPA injection) jsme za 5 a 24 hod. provedli scintigrafické vyšetření, tentokrát na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens. 
Na obr.2 jsou statické scintigramy zhotovené za 5 hodin (scintigramy v horní řadě) a za 24 hodin (dolní scintigramy). V obou časových sekvencích je zpomalená difuze radioaktivity v subarachnoidálních prostorách. 
Reflux radioindikátoru do postranních komor zřejmý za 5 hod. přetrvává i za 24 hodin. Nález odpovídá normotenznímu komunikujícímu hydrocefalu, oproti scintigrafickému vyšetření před rokem došlo ke zhoršení nálezu. 

Obr. č. 2: Radionuklidová cisternografie – nahoře scintigramy za 5 hod., dole za 24 hod., vždy v přední, zadní, pravé a levé boční projekci
/Obr. č. 2: Radionuklidová cisternografie – nahoře scintigramy za 5 hod., dole za 24 hod., vždy v přední, zadní, pravé a levé boční projekci/

Poté bylo u pacienta provedeno neurochirurgické vyšetření:
Organický psychosyndrom, pozvolná progrese (cisternografie, CT), stav hodnocen jako zhoršení. Doporučena hospitalizace na NCH k provedení rozboru likvoru, inf. lumbálního testu a eventuálně MRI. 

Závěr
Po kraniotraumatu se u nemocného vyvinul neobstrukční hydrocefalus. Pomocí opakované radionuklidové cisternografie jsme měli možnost prokázat progresi hydrocefalu. Na neurochirurgickém oddělení bude doplněna diagnostika hydrocefalu a rozhodnuto o jeho eventuální operační léčbě. 

Poděkování
Za spolupráci děkuji MUDr. Radmile Koděrové z neurologického odd. Vítkovické nemocnice Blahoslavené Marie Antoníny v Ostravě-Vítkovicích.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.

kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software