KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-8 ze dne 06.10.2004
 

Normální mozková perfuze

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod

Tomografická scintigrafie mozku je často využívána k průkazu perfuzních poruch mozku. U 69 letého pacienta po prodělané CMP s prokázanou hemodynamicky významnou stenózou  a. carotis interna vpravo a s následně provedenou angioplastikou jsme na perfuzní scintigrafii mozku neprokázali poruchy regionální perfuze.
 

Kazuistika

69 letý muž s touto anamnézou:
RA: bezvýznamná
OA: DM na PAD, hypertenze, silikoza plic, vasoneuroza. Operace: před 5 roky PHK a před 3 roky LHK pro kontraktury šlach rukou. Úrazy: poranění horních a dolních končetin při práci v dole.
FA: Indap, Vasexten, Diaprel, Siofor 850, Diazepam 10 mg, Lescol XL, Suprelip, Gingium.
NO: Odeslán LSPP na neurolog. odd. pro 4 dny trvající trnutí LHK. Asi 2 dny pozoruje, že nepozná písmena, při vaření neví, jak použít vařečku. Začalo i trnutí kolem úst, neuměl se oholit, nevěděl, jak použít holicí strojek. Bolesti hlavy ani závratě neměl. V bezvědomí nebyl.

V/04 CT mozku: bez patologických změn.
V/04: USG karotid: hemodynamicky významná stenóza a. carotis interna vpravo.
V/04: PAG mozku: kritická preoklusivní symptomatická stenóza a. carotis interna vpravo, uzávěr a. vertebralis vlevo nad PICA.
Pro tento nález pacient podstoupil 1. 6. 2004 morfologicky úspěšnou angioplastiku s implantací stentu do a. carotis interna vpravo.   

Pooperačně byla 11. 6. 2004 provedena  perfuzní scintigrafie (SPECT) mozku:
SPECT mozku jsme provedli na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens  po blokádě akumulace volného 99mTc ve štítné žláze Chlorigenem za 15 minut po i.v.podání 700 MBq 99mTc-HMPAO (preparát Neuroscan firmy ROTOP Pharmaka GmbH, SRN) (obr.1).

Na scintigramech v příslušných řezech neprokazujeme žádnou poruchu regionální mozkové perfuze.
  


Obr. č. 1: SPECT mozku na dvouhlavé tomografické kameře

/ Obr. č. 1: SPECT mozku na dvouhlavé tomografické kameře. Horní dvě řady scintigramů: transverzální řezy, prostřední dvě řady scintigramů: sagitální řezy, dolní dvě řady scintigramů: koronární řezy/

  

Diskuse a závěr

SPECT mozku  po podání 99mTc-HMPAO se používá pro vyšetřování regionální perfuze mozku, pro diagnostiku mozkových onemocnění s omezenou perfuzí. Přirozenou indikací jsou cévní mozkové příhody. Pro volbu léčebné strategie je důležité včasné rozlišení mezi hemoragickou a ischemickou CMP.
V uvedeném případě při významné stenóze a.carotis interna vpravo a následně provedené angioplastice jsme při tomografické scintigrafii nezjistili poruchu regionální perfuze mozku.
SPECT mozku má tedy také velký význam pro hodnocení efektu jak konzervativní léčby, tak hlavně operačních zákroků.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software