KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-9 ze dne 06.10.2004
 

SPECT mozku

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Kazuistika

V červnu 2004  byl  58 letý muž se stenózou a. carotis interna vpravo, uzávěrem a. vertebralis vlevo a stenózou a. vertebralis vpravo odeslán k provedení SPECTu mozku k zhodnocení poruchy mozkové perfuze a posouzení hemodynamické závažnosti cévních stenóz a uzávěru.

Anamnéza:
RA: bezvýznamná.
OA: hypertenze, hypercholesterolemie, ICH dolních končetin. Operace: APE, TE.
FA: Apo-Tic 250, Agapurin, Sectral, Anopyrin.
 

NO: Pacient prodělal CMP v dubnu 2004 – náhlá cefalea vlevo, zastřený hlas, nemohl polykat, při postavení vertigo s tahem doleva, na končetinách bez oslabení. Ústup vertiga a cefaley do jednoho dne, snížená citlivost na teplo, bolest a snížená taktilní citlivost na pravé horní končetině přetrvávají. Mírné parestezie na PHK.

4/04 provedeno CT mozku, které bez patol. nálezu.
5/04 USG extraniálních karotid a vertebrál. řečiště bil.:  sklerotické pláty v obou bifurkacích se stenózou odstupu ACI vpravo asi 60-80%.
6/04 PAG DSA: uzávěr distálního úseku a. vertebralis vlevo a odstup. stenoza a. vertebralis vpravo s další excentrickou stenózou za odstupem, 60% stenóza a. carotis interna vpravo.  

11. 6. 2004 tomografická scintigrafie mozku:
Scintigrafii jsme provedli po blokádě akumulace volného 99mTc ve štítné žláze Chlorigenem za 15 minut po i. v. podání 700 MBq 99mTc-HMPAO (preparát Neuroscan firmy ROTOP Pharmaka GmbH, SRN) (obr.1).

Na scintigramech v příslušných řezech neprokazujeme žádnou poruchu regionální mozkové perfuze.
  

 Obr. č. 1: SPECT mozku na dvouhlavé tomografické kameře

/ Obr. č. 1: SPECT mozku na dvouhlavé tomografické kameře. Horní dvě řady scintigramů: transverzální řezy, prostřední dvě řady scintigramů: sagitální řezy, dolní dvě řady scintigramů: koronární řezy/
 

29. 6. 2004 proveden úspěšný angiointervenční výkon (angioplastika) – morfologicky úspěšná PTA těsné ostiální stenózy a. verbralis vpravo. Kontrolní AG prokazuje slušné ovlivnění stenózy, extentrický plát nad ní není t. č. indikován k dilataci (hemodynamická nevýznamnost a vysoké riziko distální embolizace), ani stent t. č. není indikován.Diskuse a závěr

SPECT mozku  po podání 99mTc-HMPAO se používá pro vyšetřování regionální mozkové perfuze, především u cévních mozkových příhod.     

 

Poděkování
Za spolupráci děkuji panu primáři MUDr. Janu Sílovi z neurochirurgického oddělení Městské nemocnice v Ostravě.
 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software