KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  TERAPIE - MOŽNOSTI NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY  -  kazuistika TER-4 ze dne 23.05.2005
 

Paliativní analgetická terapie kostních metastáz
karcinomu prostaty pomocí 186Re-HEDP


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Kazuistika

U 76 letého muže byl v roce 2003 diagnostikován karcinom prostaty (PSA do 10). Byla u něj provedena prostatektomie a orchiektomie. Histologické vyšetření tumoru: kribriformní adenokarcinom, Gleason 5. Ještě před provedením prostatektomie byl pacient odeslán na naše oddělení k provedení scintigrafie skeletu.

30.1.2003 scintigrafie skeletu:

Vyšetření jsme provedli za 2 hodiny po i. v. aplikaci 700 MBq 99mTc oxidronátu (přípravek TechneScan HDP) na planární scintilační kameře MB 9200 opatřené HR kolimátorem v zadní a přední projekci v poloze vleže. Jednotlivé snímky byly střádány po dobu 3 minut
(obr. 1).


Obr. č. 1 – scintigrafie skeletu v zadní a přední projekci

/ Obr. č. 1 – scintigrafie skeletu v zadní a přední projekci/


Na jednotlivých scintigramech jsou patrná patologická ložiska výrazně zvýšené osteoblastické aktivity v obratli Th 9-10, L1, v os sacrum, pravé kosti kyčelní, pravém i levém ramenním kloubu, 12.žebru vlevo – jedná se o vícečetné kostní metastázy.

Kontrolní scintigrafie skeletu byla provedena 5.1.2005 na dvouhlavé scintilační tomografické kameře E.CAM opatřené kolimátory LEHR po i. v. podání 700 MBq 99mTc oxidronátu (přípravek TechneScan HDP). Scintigramy v přední a zadní projekci byly střádány současně po dobu 13 minut (obr. 2):


Obr. č. 2 – celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci

/ Obr. č. 2 – celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci /


Na scintigramech v přední a zadní projekci pozorujeme mnohočetná patologická ložiska výrazně zvýšené depozice radiofarmaka v C, Th a L páteři, mnoha žebrech, pánvi, proximálních částech kostí stehenních a levé kosti pažní, pravé lopatce, pravém sternoklavikulárním skloubení. Závěr: mnohočetné kostní metastázy, oproti předchozí scintigrafiii skeletu došlo k výrazné progresi nálezu.

Terapie: Flucinom, Exelon, Zyprexa, Inhibace, Indap, Cipralex, Durogesic, Bonefos.

Laboratorní nálezy:
kreatinin 112, urea 8,6, hemoglobin dlouhodobě v hodnotách kolem 100 g/l, leukocyty a trombocyty v mezích normy.

Jelikož si pacient stěžoval na progredující bolesti kostí a byla přítomna horší tolerance vyšších dávek opiátů, byl na naše oddělení odeslán onkologem k provedení paliativní analgetické terapie. Před provedením terapie byl vysazen Bonefos na dobu 4 týdnů. Za hospitalizace jsme 10.2.2005 i. v.aplikovali 1420 MBq 186Re-HEDP (přípravek Re-Bone). Celotělové scintigramy jsme střádali za 24 hodin po aplikaci (obr. 3). Scintigrafie byla provedena na dvouhlavé scintilační tomografické kameře E.CAM opatřené kolimátory LEHR, doba snímání celotělových scintigramů byla 13 minut.


Obr. č. 3 – celotělové scintigramy v přední a zadní projekci 24 hodin po aplikaci rhenia

/ Obr. č. 3 – celotělové scintigramy v přední a zadní projekci 24 hodin po aplikaci rhenia /


Popis scintigrafického nálezu: pozorujeme výraznou depozici rhenia v kostních metastázách. Oproti scintigrafii skeletu, která byla provedena měsíc před aplikací rhenia, je patrný o něco větší počet kostních ložisek.

Laboratorní nálezy během hospitalizace: hemoglobin 91, leukocyty 7,3, erytrocyty 3,5, trombocyty 234. 

Pacient byl po provedené léčbě propuštěn v dobrém stavu domů, byl předán do péče obvodního lékaře, urologa a onkologa.

Při kontrole za 1 a za 2 měsíce nebyly zjištěny výraznější změny v laboratorních nálezech oproti stavu před terapií rheniem, subjektivně se pacient cítil lépe. Bylo možno snížit dávky analgetik.

Závěr: U pacienta s generalizací karcinomu prostaty do skeletu byla provedena analgetická terapie rheniem s dobrým terapeutickým efektem.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software