KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 

Permanentní brachyterapie karcinomu prostaty

Úvod

Karcinom prostaty je v současné době spolu s karcinomem plic nejčastějším rakovinným postižením mužské populace. V zemích Evropské unie je tímto onemocněním postiženo 92.000 mužů, přičemž jeho výskyt má silně stoupající tendenci. Jednou z technik používaných v léčbě nádorů prostaty je i tzv. metoda PPB (Permanent Prostate Brachytherapy), jedna z moderních metod brachyterapie. Název metody je odvozen z řeckých slov brachys (malý rozsah) a therapeia (léčba, ošetření). Principem je trvalé umístění drobných implantátů obsahujících radioaktivní izotop o nízké aktivitě přímo do postižené tkáně prostaty. Maximum dávky je tak lokalizováno pouze v prostatě, nedochází k poškození okolních orgánů. V USA a západní Evropě jde o běžnou techniku šetrnou k pacientovi, která nevyžaduje delší dobu hospitalizace na nemocničním lůžku a v porovnání s jinými technikami umožňuje pacientovi rychlý návrat do běžného života. 

Implantáty určené pro permanentní brachyterapii

Permanentní brachyterapie prostaty využívá drobných (4,5mm délka, 0.8mm průměr) uzavřených zářičů z titanu, Tyto zářiče (také zrna, popř. implantáty) obsahují radioaktivní izotop, především jod I125. Záření vydávané implantáty je velmi lokalizované (několik mm okolo implantátů) a tato přesně lokalizovaná radiace spolu s přesným uložením umožňuje cílenou destrukci postižených buněk. Rutinně se využívá volných zrn aplikovaných do prostaty manuálně popřípadě pomocí různých více či méně automatizovaných aplikátorů popřípadě implantátů na vlákně.
Po ukončení léčby zůstávají implantáty v tkáni prostaty, kde nepůsobí žádné komplikace.Výhody permanentní brachyterapie

  • Výhodná ambulantní procedura. Pacient může krátce po ošetření pokračovat ve svých běžných aktivitách.

  • Radioaktivní implantáty jsou aplikovány přímo do prostaty, což minimalizuje radiační zátěž v okolních tkání a dovoluje zvýšit dávku koncentrovanou přímo na oblast karcinomu prostaty. 

  • Výsledky za posledních 10 let ukazují, že výrazná většina pacientů zůstává bez následků léčby, což tuto metodu činí atraktivní alternativou radikální prostatektomie a vnější radioterapie prostaty

  • Pouze u nízkého počtu pacientů se vyskytla inkontinence, také počet impotentních pacientů je nižší než u dalších léčebných postupů. 

Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software