KC SOLID s.r.o.
 




úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-12 ze dne 27.12.2010
 

Restaging papilárního karcinomu štítné žlázy po opakované léčbě radiojódem pomocí celotělové scintigrafie s 99mTc-MIBI a SPECT/low dose CT

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

67letá pacientka vyhledala lékaře pro dušnost. Na rtg snímku plic se zobrazila mnohočetná ložisková zastínění v obou plicních křídlech s podezřením na metastázy. Následné CT hrudníku potvrdilo přítomnost metastáz v obou plicích z neznámého primárního tumoru. Při hledání primárního ložiska bylo zjištěno ložisko o průměru 3 cm v pravém laloku štítné žlázy a zvětšené lymfatické uzliny na krku bilaterálně. Z provedené biopsie tenkou jehlou (FNAB) bylo vysloveno podezření na papilární karcinom štítné žlázy. Pacientka podstoupila totální thyroidektomii a byla potvrzena diagnóza papilární karcinom štítné žlázy (vstupní staging T3, N1, M1). Následovala opakovaná léčba radiojódem v dávkách 7400 MBq per os na jednu aplikaci. Po třech aplikacích radiojódu byl proveden restaging pomocí celotělové scintigrafie s 99mTc-MIBI a SPECT/low dose CT. Vyšetření proběhlo formou celotělové scintigrafie v přední a zadní projekci za 15 minut po i.v. aplikaci 800 MBq 99mTc-MIBI. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna hybridním SPECT/low dose CT dutiny hrudní a krku. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro nízké energie s vysokým rozlišením a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta. Scintigrafie zjistila mnohočetné metastázy v obou plicních křídlech, v lymfatických uzlinách na krku a v mediastinu a metastázy ve skeletu. Pacientka byla objednána k další aplikaci radiojódu. 


Vyšetření

Celotělová scintigrafie s 99mTc-MIBI doplněná o hybridní SPECT/low dose CT dutiny hrudní a krku.
Scintigrafie zjistila mnohočetné ložiska akumulace MIBI v obou plicních křídlech, v lymfatických uzlinách na krku a v mediastinu, dále ložisko zvýšené akumulace MIBI v obratli TH 2, v levé klavikule mediálně, v distální části diafýzy levého humeru, diafýze pravého femuru, subtrochanterické části levého femuru, os sacrum a lopatě kosti kyčelní vlevo. Závěr: mnohočetné metastázy v obou plicních křídlech, v lymfatických uzlinách na krku a v mediastinu a metastázy ve skeletu.


Závěr

Scintigrafie s 99mTc-MIBI umožnila efektivně provést restaging metastazující karcinomu štítné žlázy po opakovaném podání radiojódu (131I) a nasměrovala pacientku k dalšímu podání radiojódu. SPECT/low dose CT významně přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí a jejích přiřazení odpovídajícím anatomickým strukturám. Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacienta.



Obr. 1: Celotělová scintigrafie s 99mTc-MIBI přední a zadní projekce

/ Obr. 1: Celotělová scintigrafie s 99mTc-MIBI přední a zadní projekce, 15 minut po i.v. aplikaci 800 MBq radiofarmaka. /



Obr. 2: Statická scintigrafie krku a mediastina

/ Obr. 2: Statická scintigrafie krku a mediastina./



Obr. 3: SPECT, CT a SPECT/CT hrudníku, koronární řez

/ Obr. 3: SPECT, CT a SPECT/CT hrudníku, koronární řez, metastázy v lymfatických uzlinách na krku, v mediastinu a v pravé plíci./



Obr. 4:. SPECT, CT a SPECT/CT hrudníku, transverzální řez

/ Obr. 4:. SPECT, CT a SPECT/CT hrudníku, transverzální řez, metastáza v mediální části levé klavikuly a v obratli Th 2./



Obr. 5: SPECT, CT a SPECT/CT hrudníku, transverzální řez

/ Obr. 5: SPECT, CT a SPECT/CT hrudníku, transverzální řez, metastázy v lymfatických uzlinách na krku./



Obr. 6: SPECT, CT a SPECT/CT hrudníku, transverzální řez

/ Obr. 6: SPECT, CT a SPECT/CT hrudníku, transverzální řez, metastáza v pravé plíci a v lymfatické uzlině v mediastinu./


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software