KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-13 ze dne 30.1.2012
 

Primární hyperparatyreóza, fúze SPECT/CT


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA,   RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:

82 letá žena je sledována endokrinoložkou pro suspektní primární hyperparatyreózu. Laboratorně je elevace kalcémie a vysoká hladina parathormonu v séru. 

Pacientku jsme vyšetřili scintigraficky.

Ke scintigrafii příštítných tělísek jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), kterým byl označen kit Technescan Sestamibi firmy Mallinckrodt Medical pro přípravu 99mTc – MIBI (methoxyisobutylisonitrilu). Aplikovali jsme 500 MBq 99mTc MIBI do žíly horní končetiny. Následovala 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy v přední projekci provedená pomocí planární scintilační kamery Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.1). 


Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole

/ Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole./ 


Na dynamické scintigrafii se zobrazuje štítná žláza bez patrných okrsků zvýšené depozice radiofarmaka.

Za 2,5 hodiny po aplikaci jsme nastřádali 5 minutovou statickou scintigrafii krku na planární scintilační kameře Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.2).


Obr. č. 2: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 2,5 hodiny po aplikaci

/ Obr. č. 2: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 2,5 hodiny po aplikaci./ 


Pozorujeme nepříliš kontrastní oválný okrsek zvýšené depozice radiofarmaka v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy.

Poté jsme nastřádali tomografickou (SPECT) scintigrafii krku spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens s kolimátory LEHR (obr. 3, 4, 5, 6).Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie krku 180 minut po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie krku 180 minut po aplikaci radioindikátoru.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada snímků: sagitální řezy,
dolní řada: řezy koronární. Vlevo nahoře sumace koronárních řezů/ Obr. č. 4: CT krku - transverzální řez

/ Obr. č. 4: CT krku - transverzální řez/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 180 minut po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 180 minut po aplikaci radioindikátoru.
Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo řez koronární./ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 180 minut po aplikaci radioindikátoru, transverzální řez

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 180 minut po aplikaci radioindikátoru, transverzální řez./ Je patrné ložisko zvýšené depozice radioindikátoru pod dolním pólem levého laloku štítné žlázy prevertebrálně. Jeho velikost je 10x16x10 mm.


Závěr:

Pomocí dvoufázové scintigrafie doplněné fúzí obrazů SPECT/CT zjišťujeme u 82 ženy se suspektní primární hyperparatyreózou přítomnost adenomu nebo hyperplazie příštítného tělíska pod dolním pólem levého laloku štítné žlázy prevertebrálně. Fúze SPECT/CT umožnila přesnou lokalizaci této léze.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz, vojtech.ullmann@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software