KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-14 ze dne 30.1.2012
 

Adenom příštítného tělíska, vyšetření SPECT/CT


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA,   RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
U 57 leté ženy jsou příznaky hyperparatyreózy se zvýšenými hladina kalcia v séru, sníženou fosfátémií a vysokými hladinami parathormonu v séru. Je dispenzarizována a léčena endokrinologem. Sonograficky bez jednoznačného nálezu, ojediněle drobný cystoid. Byla odeslána ke scintigrafickému vyšetření.

Ke scintigrafii příštítných tělísek jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), kterým byl označen kit Technescan Sestamibi firmy Mallinckrodt Medical pro přípravu 99mTc – MIBI (methoxyisobutylisonitrilu). Intravenózně jsme aplikovali 500 MBq 99mTc MIBI. Následovala 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy v přední projekci provedená pomocí planární scintilační kamery Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.1). 


Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole

/ Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole./ 


 

Na dynamické scintigrafii se v dolní části pravého laloku štítné žlázy zobrazuje oválný okrsek zvýšené depozice radiofarmaka.

Za 3 hodiny po aplikaci jsme nastřádali 5 minutovou statickou scintigrafii krku na planární scintilační kameře Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.2).


Obr. č. 2: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 3 hodiny po aplikaci

/ Obr. č. 2: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 3 hodiny po aplikaci./ 


 

Nález se neliší od změn pozorovaných při dynamické scintigrafii - v dolní části pravého laloku štítné žlázy oválný okrsek zvýšené depozice radiofarmaka.

Poté jsme nastřádali tomografickou (SPECT) scintigrafii krku spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens s kolimátory LEHR (obr. 3, 4, 5).Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie krku 190 minut po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie krku 190 minut po aplikaci radioindikátoru.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada snímků: sagitální řezy, dolní řada: řezy koronární. Vlevo nahoře sumace koronárních řezů/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 190 minut po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 190 minut po aplikaci radioindikátoru. Vlevo sagitální řez, vpravo řez koronární./ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 190 minut po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 190 minut po aplikaci radioindikátoru. Transverzální řez./ 


 

Je patrné ložisko zvýšené depozice radioindikátoru pod dolním pólem pravého laloku štítné žlázy prevertebrálně. Jeho velikost je 15x32x17 mm.


Závěr:

Pomocí dvoufázové scintigrafie doplněné fúzí obrazů SPECT/CT jsme prokázali u pacientky s projevy hyperparatyreózy adenom příštítného tělíska pod dolním pólem pravého laloku štítné žlázy prevertebrálně. Kombinací vyšetření SPECT/CT jsme adenom přesně lokalizovali.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz, vojtech.ullmann@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software