KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-17 ze dne 10.4.2013
 

Lokalizace masivního adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 78 let.

Pacientka s hyperkalcémií odeslána endokrinologem na základě sonografického nálezu k vyloučení patologického postižení příštítného tělíska. 

Z rodinné anamnézy: matka se léčila s hypertenzí, ICHS, otec zemřel na ca slinivky břišní

Z osobní anamnézy: hypertenze, recidivující pankreatitida, stp.CMP, fibrilace síní s uspokojivou frekvencí komor

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obezita, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS irreg. cca 80/min, TK 160/95 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, hyperurikémie, vyšší hladina parathormonu v krvi

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie-susp. patologické postižení příštítného tělíska vlevo dole


Na základě podezření na patologii příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 500MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé SPECT kameře Philips Forte s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsem vcelku jednoznačnou patologickou depozici 99mTc-MIBI projikující se k dolnímu pólu levého laloku štítnice se zřetelně zpomaleným vymýváním radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření, kterou při akvizici metodou SPECT blíže lokalizujeme kaudálně od dolního okraje levého laloku štítné žlázy. Tento obraz je zvýrazněn po provedení počítačové subtrakce (viz.obr).Diskuse: z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, zvláště při nepříliš průkazném vyšetření sonografickém. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení je vyšetření nutno doplnit i o metodu SPECT. 

Závěr: tato kazuistika potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V tomto případě byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy. Dole pak nález po provedení počítačové subtrakce.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (vpravo nahoře)
se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy. Dole pak nález po provedení počítačové subtrakce. /
Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo) a 99mTc-MIBI (1. fáze vpravo, 2. fáze uprostřed) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítnice a jejím zpomaleným vyplavováním.

/ Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo) a 99mTc-MIBI (1. fáze vpravo, 2. fáze uprostřed)
se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítnice a jejím zpomaleným vyplavováním. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka kaudálně od dolního okraje levého laloku štítné žlázy.

/ Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí
radiofarmaka kaudálně od dolního okraje levého laloku štítné žlázy. / Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software