KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-18 ze dne 10.4.2013
 

Lokalizace sonograficky neprůkazného adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 50 let.

Pacientka s hyperkalcémií při hyperparathyreóze odeslána endokrinologem k vyloučení patologického postižení příštítného tělíska. 

Z rodinné anamnézy: sestra potíže se štítnou žlázou, matka se léčila s hormonálně aktivním tumorem

Z osobní anamnézy: vředová choroba gastroduodena v anamnéze, psoriáza, osteodystrofie

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, normální habitus, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg. 66/min, TK 130/85 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, vyšší hladina PTH (21,1 pmol/l)

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie-bez průkazu zvětšení příštítného tělíska
RTG-subperiosteální resorpce na ulnárním povrchu PHK


Na základě laboratorního podezření na patologii příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 500MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé SPECT kameře Philips Forte s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsem vcelku jednoznačnou patologickou depozici 99mTc-MIBI projikující se k dolnímu pólu levého laloku štítnice se zřetelně zpomaleným vymýváním radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření, kterou při akvizici metodou SPECT blíže lokalizujeme do těsné blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy.Tento obraz je zvýrazněn po provedení počítačové subtrakce (viz.obr).Diskuse: z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, a to zvláště při neprůkazném vyšetření sonografickém. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení je vyšetření nutno doplnit i o metodu SPECT. 

Závěr: tato kazuistika potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V tomto případě byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy. Dole pak nález po provedení počítačové subtrakce.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (vpravo nahoře)
 se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy. Dole pak nález po provedení počítačové subtrakce. /
Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo) a 99mTc-MIBI (1. fáze vpravo, 2. fáze uprostřed) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítnice a jejím zpomaleným vyplavováním.

/ Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo) a 99mTc-MIBI (1. fáze vpravo, 2. fáze uprostřed)
se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítnice a jejím zpomaleným vyplavováním. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v těsné blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy.

/ Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí
radiofarmaka v těsné blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy. / Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software