KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-20 ze dne 22.7.2013
 

Lokalizace v mediastinu uloženého adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 64 let.

V rámci revmatologické kontroly u pacientky zjištěna hyperkalcémie, odeslána k endokrinologickému vyšetření, kde v místě obvyklého uložení příštítného tělíska nenalezena jednoznačná patologie. Poté přichází na oddělení nukleární medicíny s žádostí o lokalizaci ev. patologicky změněného příštítného tělíska. 

Z rodinné anamnézy: bez thyreopatie

Z osobní anamnézy: pravostranná lobektomie štítnice před 10 lety pro nodózní strumu, hypertenze, hyperlipidémie, počínající osteoporóza L páteře 

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obezita, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.65/min, TK 150/90 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, hyperparathyreóza

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie-pravý lalok stp. lobektomii, levý lalok nezvětšený, ohraničený, lehce zhrublá struktura, nižší echogenita, bez zjevné patologie.


K lokalizaci ev. patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700 MBq 99mTc-MIBI (přípravek Technescan Sestamibi) - vyšetření planární+SPECT/CT a 185 MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsem vcelku jednoznačnou patologickou depozici 99mTc-MIBI v oblasti horního mediastina (se zřetelně zpomaleným vymýváním radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření), kterou při akvizici metodou SPECT/CT blíže lokalizujeme do pravé přední části horního mediastina. Tento obraz je zvýrazněn po provedení počítačové subtrakce (viz.obr).

Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě při neprůkazném vyšetření sonografickém. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení je vyšetření nutno doplnit i o metodu SPECT, nejlépe v kombinaci s CT pomocí hybridního přístroje.

Závěr: Tato kazuistika potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález (včetně lokalizace) potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (uprostřed) se zřetelnou akumulací MIBI v mediastinu. Vpravo nahoře pak nález po provedení počítačové subtrakce.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (uprostřed) se zřetelnou akumulací MIBI v mediastinu.
Vpravo nahoře pak nález po provedení počítačové subtrakce. /
Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI v mediastinu a zpomaleným vyplavováním.

/ Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře)
se zřetelnou akumulací MIBI v mediastinu a zpomaleným vyplavováním. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/CT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v pravé přední části horního mediastina.

/ Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/CT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v pravé přední části horního mediastina. / 


Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jaromír Bernátek
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software