KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-21 ze dne 22.7.2013
 

Potvrzení lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 65 let.

V rámci revmatologické kontroly u pacientky s čerstvým záchytem osteoporózy zjištěna hyperkalcémie a hyperparathyreóza, odeslána k endokrinologickému vyšetření, kde vyjádřeno podezření na možný adenom příštítného tělíska vlevo dole. Poté přichází na oddělení nukleární medicíny s žádostí o potvrzení lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska. 

Z rodinné anamnézy: bez thyreopatie

Z osobní anamnézy: diabetes mellitus, počínající osteoporóza axiálního skeletu, hysterektomie s bilat. adnexektomií před 16 lety

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obezita, orientačně neurologicky neg., hlava bez patologie, krk-tužší levý lalok štítnice, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.62/min, TK 130/70 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, hyperparathyreóza

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie-laloky nezvětšené, ohraničené, struktura lehce zhrublá, echogenita snížená, vpravo bez ložisek, vlevo kaudálně nehomogenní uzel 18mm, pod ním hypoechogenní ložisko rovněž 18mm-možný adenom příštítného tělíska

K potvrzení lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700 MBq 99mTc-MIBI (přípravek Technescan Sestamibi) - vyšetření planární+SPECT/CT a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsem vcelku jednoznačnou patologickou depozici 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítnice (se zřetelně zpomaleným vymýváním radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření), kterou potvrzujeme při akvizici metodou SPECT/CT .Tento obraz je zvýrazněn po provedení počítačové subtrakce (viz.obr).


Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě potvrzujícím nález při vyšetření sonografickém. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení je vyšetření nutno doplnit i o metodu SPECT, nejlépe v kombinaci s CT pomocí hybridního přístroje.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (uprostřed) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy. Vpravo nahoře pak nález po provedení počítačové subtrakce.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (uprostřed) se zřetelnou akumulací MIBI 
v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy. Vpravo nahoře pak nález po provedení počítačové subtrakce. /
Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy a zpomaleným vyplavováním.

/ Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI
 v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy a zpomaleným vyplavováním. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/CT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy.

/ Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/CT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy. / 


Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jaromír Bernátek
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software