KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-42 ze dne 03.05.2016
 

Přínos scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI při potvrzení sonograficky zjištěné
patologie příštítného tělíska

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., ZlínŽena, 50 let.

Pacientka s nefrokalcinózou odeslána endokrinologem s žádostí o scintigrafické potvrzení patologicky změněného příštítného tělíska detekovaného pomocí sonografie. 

Z rodinné anamnézy: bez endokrinologických chorob

Z osobní anamnézy: nefrokalcinóza, hypertenze

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg.82/min, TK 150/90 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, hraničně vyšší urea a kreatinin

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie krku-susp. patologické postižení příštítného tělíska vpravo

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBq   99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.

Nalézáme oblast oválného tvaru lehce zvýšeně ve srovnání s okolním parenchymem akumulující Tc-MIBI a to při planárním snímkování v mediální části střední třetiny pravého laloku štítné žlázy.
Nález potvrzen provedením počítačové subtrakce a zvýrazněn pomocí SPECT/ldCT, kdy jej lokalizujeme do dorzomediální části střední třetiny pravého laloku štítnice.


Res.: susp.patologické postižení příštítného tělíska vpravo.Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě navíc potvrzen značný přínos provedení hybridního vyšetření SPECT/CT při potvrzení patologického sonografického nálezu.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře), kde zachycena oválná oblast poněkud zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) v mediální části střední třetiny pravého laloku štítnice.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře), kde zachycena oválná oblast
poněkud zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) v mediální části střední třetiny pravého laloku štítnice. /
Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti pravého laloku štítnice.

/ Obr. 2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti pravého laloku štítnice. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka  lokalizovanou v dorzomediální oblasti střední třetiny pravého laloku štítnice.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka
lokalizovanou v dorzomediální oblasti střední třetiny pravého laloku štítnice. / 


Pracoviště:

Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software