KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-44 ze dne 03.05.2016
 

Přínos hybridního zobrazení při kontrolním vyšetření susp. adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., ZlínŽena, 70 let.

Pacientka s osteoporózou, obezitou a hypertenzí odeslána endokrinologem pro hyperkalcémii a hyperkalciurii ke kontrolnímu scintigrafickému vyšetření po předchozím negativním scintigrafickém nálezu na jiném pracovišti. 

Z rodinné anamnézy: matka zemřela na TEN

Z osobní anamnézy: osteoporóza, obezita, hypertenze

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg.88/min, TK 160/100 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, hyperkalciurie

Z vyšetřovacího programu: 
Sonograficky v oblasti štítnice-bez zřetelné patologie.
Scintigrafie příštítných tělísek planární a SPECT před 3 měsíci na jiném pracovišti negativní ve smyslu patologického postižení příštítného tělíska.

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Při planárním vyšetření nalézáme oválnou oblast zvýšeně akumulující Tc-MIBI s náznakem zpomaleného vyplavování radiofarmaka projikující se do mediální části střední třetiny pravého laloku štítné žlázy.
Nález nepříliš zvýrazněn provedením počítačové subtrakce, pomocí SPECT/ldCT však lze detekovat patologickou ložiskovou depozici radiofarmaka při dorzomediálním okraji střední části pravého laloku štítnice..


Res.: susp. patologické postižení příštitného tělíska vpravo.Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě navíc potvrzen značný přínos provedení hybridního vyšetření SPECT/ldCT při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, kterýžto nález nebyl patrný při předchozím vyšetření bez možnosti hybridního zobrazení.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek a možností hybridního zobrazení.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře), kde zachycena oblast  zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI)  se zpomaleným vymýváním projikující se do mediální části střední třetiny pravého laloku štítnice.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře), kde zachycena oblast zvýšeně
akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním projikující se do mediální části střední třetiny pravého laloku štítnice. /
Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycen pouze náznak patologické ložiskové depozice Tc-MIBI v oblasti střední třetiny pravého laloku štítnice.

/ Obr. 2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycen pouze náznak patologické ložiskové depozice Tc-MIBI v oblasti střední třetiny pravého laloku štítnice. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka  lokalizovanou při dorzomediálním okraji střední třetiny pravého laloku štítnice.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka
lokalizovanou při dorzomediálním okraji střední třetiny pravého laloku štítnice. / 

Pracoviště:

Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software