KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-46 ze dne 28.07.2016
 

Hyperparathyreóza, kombinace časného vyšetření SPECT a pozdního zobrazení SPECT/CT


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:
67letá žena.

OA: stp krvácení do GIT - peptický vřed pyloru Forrest III, H. pylori pozitivní, chron. aftózní gastritida, hypertenze I dle WHO, stp CHCE, stp operaci myomu dělohy, stp operaci ureterolithiázy vlevo.

NO:
U 67leté ženy jsou příznaky hyperparatyreózy se zvýšenými hladina kalcia v séru, sníženou fosfatémií a vysokými hladinami parathormonu v séru. Je dispenzarizována u endokrinologa. Sonograficky je suspektní drobné ložisko objemu 0,5 ml ve štítné žláze vlevo dole. Endokrinologem byla odeslána ke scintigrafickému vyšetření.

Ke scintigrafii příštítných tělísek jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM  firmy Mallinckrodt Medical), kterým byl označen kit Technescan Sestamibi firmy Mallinckrodt Medical pro přípravu 99mTc-MIBI (methoxyisobutylisonitrilu). Intravenózně jsme aplikovali 600 MBq 99mTc MIBI. Za 20 minut následovala tomografická scintigrafie (SPECT) krku a mediastina pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens s kolimátory LEHR (obr.1, 2)


Obr.č.1: Tomografická scintigrafie krku a mediastina 20 minut po aplikaci radioindikátoru. Horní řada: transverzální  řezy, prostřední řada snímků: sagitální  řezy, dolní řada: řezy koronární. Vlevo nahoře sumace koronárních řezů.

/ Obr.č.1: Tomografická scintigrafie krku a mediastina 20 minut po aplikaci radioindikátoru.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada snímků: sagitální řezy, dolní řada: řezy koronární. Vlevo nahoře sumace koronárních řezů. /Obr. č. 2: Tomografická scintigrafie krku a mediastina 20 minut po aplikaci radioindikátoru. Sumace koronárních řezů.

/ Obr. č. 2: Tomografická scintigrafie krku a mediastina 20 minut po aplikaci radioindikátoru. Sumace koronárních řezů. / 

Na tomografické scintigrafii se pod dolní částí levého laloku štítné žlázy zobrazuje oválný okrsek zvýšené depozice radiofarmaka.

Za tři hodiny po aplikaci radiofarmaka jsme nastřádali tomografickou (SPECT) scintigrafii krku a mediastina spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens s kolimátory LEHR (obr.3).Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření tři hodiny po aplikaci radioindikátoru. Vlevo nahoře SPECT - sumace koronárních řezů. Vpravo fúze SPECT a CT - řezy transverzální, řez sagitální a koronární.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření tři hodiny po aplikaci radioindikátoru.
Vlevo nahoře SPECT - sumace koronárních řezů. Vpravo fúze SPECT a CT - řezy transverzální, řez sagitální a koronární. / 


Je patrné ložisko zvýšené depozice radioindikátoru pod dolním pólem levého laloku štítné žlázy naléhající těsně z laterodorzální strany na tracheu.

Závěr: Pomocí kombinace časné tomografické (SPECT) scintigrafie krku a mediastina a pozdního hybridního zobrazení SPECT/CT jsme u pacientky s projevy hyperparatyreózy prokázali adenom příštítného tělíska pod dolním pólem levého laloku štítné žlázy. Kombinací vyšetření SPECT/CT jsme adenom přesně lokalizovali. 
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software