KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-49 ze dne 15.09.2017
 

 Detekce a lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí hybridní scintigrafie SPECT/ldCT


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Krajská nemocnice T. Bati a.s., ZlínŽena, 71 let.

Pacientka s osteoporózou odeslána endokrinologem pro hyperkalcémii a opakovaně vyšší hladiny PTH v krvi. 

Z rodinné anamnézy: matka zemřela na plicní embolii

Z osobní anamnézy: stp. operaci ca mammae, hypertenze

Objektivně: při přijetí obézní, eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg. cca 80/min, TK 160/100 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, opakovaně zvýšená hodnota PTH

Z vyšetřovacího programu: 
Sonograficky nejednoznačný nález v obou lalocích štítnice.

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBq  99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Nález: Na planárních snímcích obraz zvýšené akumulace Tc-MIBI s projekcí k dolnímu pólu levého laloku štítnice s náznakem zpomaleného vymývání, který se zvýrazňuje po provedení počítačové subtrakce.
Při SPECT pak patologická akumulace lokalizována k přednímu okraji dolního pólu levého laloku štítné žlázy.
Res.: susp. patologie příštítného tělíska vlevo dole.

Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos hybridního vyšetření SPECT/ldCT kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci a lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska při nejednoznačném nálezu scintigrafickém.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek a akvizicí pomocí hybridního přístroje SPECT/ldCT. V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře), kde patrna oblast  zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI)  se zpomaleným vymýváním v dolním pólu levého laloku štítnice.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře),
kde patrna oblast zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním v dolním pólu levého laloku štítnice. /
Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce zřetelně zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti  dolního pólu levého laloku štítnice.

/ Obr. 2.: Při provedení počítačové subtrakce zřetelně zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti dolního pólu levého laloku štítnice. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  s  patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka  při dolním pólu levého laloku štítnice.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka při dolním pólu levého laloku štítnice. / 
Pracoviště:

Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software