KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-52 ze dne 23.05.2018
 

 Učebnicový příklad scintigrafické detekce patologicky změněného příštítného tělíska pomocí Tc-MIBI

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Krajská nemocnice T. Bati a.s., ZlínŽena, 50 let.

Pacientka s hypertenzí a lehkou obezitou odeslána internistou pro hyperkalcémii a zvýšenou hodnotu PTH při susp. nálezu sonografickém. 

Z rodinné anamnézy: otec ca jater, matka s chorobou štítné žlázy, obě sestry ca mammae.

Z osobní anamnézy: hypertenze, obezita.

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg. 82/min, TK 150/95 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, hyperparathyreóza

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie-susp. patologický nález v dolním pólu pravého laloku štítnice.

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBq 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
V planární fázi vyšetření nalézám zřetelnou patologickou ložiskovou depozici Tc-MIBI se zpomaleným vymýváním s projekcí do dolního pólu pravého laloku štítnice. Nález zvýrazněn pomocí počítačové subtrakce a pomocí SPECT lokalizován k zadnímu okraji dolního pólu pravého laloku štítné žlázy.
Res.: v.s. patologické postižení příštítného tělíska vpravo dole.


Diskuse: Tento nález by mohl sloužit jako učebnicový příklad přínosu scintigrafického vyšetření při podezření na patologické postižení příštítného tělíska.

Závěr: kazuistika jen potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, HV pak prokázalo adenom příštítného tělíska vpravo dole.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře), kde zachycena patologická akumulace Tc-MIBI se zpomaleným vymýváním vpravo dole.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře),
kde zachycena patologická akumulace Tc-MIBI se zpomaleným vymýváním vpravo dole. /
Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce zvýrazněna patologická depozice Tc-MIBI vpravo dole.

/ Obr. 2.: Při provedení počítačové subtrakce zvýrazněna patologická depozice Tc-MIBI vpravo dole. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka  s projekcí k zadnímu okraji dolního pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka s projekcí k zadnímu okraji dolního pólu pravého laloku štítnice. / 

Pracoviště:

Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍN


kontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software