KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-55 ze dne 05.02.2019
 

 Adenom levého dolního příštitného tělíska


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Kyjov, p.o.
Žena, 64 let.

Pacientka s osteoporózou a pozitivní rodinnou anamnézou odeslána endokrinologem pro zvýšenou hodnotu PTH při suspektním nálezu sonografickém k potvrzení patologie příštiného tělíska. 

Z rodinné anamnézy: matka onemocnění PT

Z osobní anamnézy: ca mammae, hypertenze

Objektivně: při přijetí obézní, eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg. 78/min, TK 160/95 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: zvýšená hodnota PTH

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie-susp. patologické postižení příštítného tělíska vlevo dole.

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBq 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) i.v. na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/CT Siemens Symbia Intevo s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Při planární scintigrafii detekujeme patologickou ložiskovou depozici techneciem značeného MIBI s projekcí pod dolní pól levého laloku štítnice se zpomaleným vymýváním a se zvýrazněním po provedení počítačové subtrakce. Při vyšetření metodou SPECT patologickou depozici tohoto RF lokalizujeme ventrokaudálně od dolního pólu levého laloku štítné žlázy. 

Res.: susp. patologické postižení příštitného tělíska vlevo dole.


Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos SPECT/CT metodiky při vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek pro přesnější lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska..

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek. V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, HV pak prokázalo adenom příštítného tělíska.
Obr.č.1: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu

/ Obr.1.:Planární scintigrafie v AP projekci pomocí
99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (1.fáze vpravo nahoře, 2.vlevo dole), kde zachycena zřetelná patologická depozice MIBI pod dolním pólem levého laloku štítnice./
Obr.č.2: Při provedení počítačové subtrakce rovněž zvýrazněna ložisková depozice MIBI pod dolním pólem levého laloku štítnice

/ Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce rovněž zvýrazněna ložisková depozice MIBI pod dolním pólem levého laloku štítnice. /

Obr.č.3: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka

/ Obr.3.:Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka s projekcí ventrokaudálně od dolním pólu levého laloku štítnice./
Pracoviště:

Nemocnice Kyjov, p.o.
oddělení nukleární medicíny
Strážovská 1247/22
697 01 KYJOVkontakt na autora:
bernatek.jaromir@nemkyj.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software