KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-57 ze dne 04.07.2019
 

 Scintigrafické potvrzení sonograficky zjištěné patologie příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT

MUDr. Jaromír Bernátek
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Kyjov, p.o.
Žena, 45 let.

Pacientka s podezřením na patologické postižení příštítného tělíska při sonografickém vyšetření odeslána endokrinologem s žádostí o scintigrafické potvrzení tohoto nálezu.

Z rodinné anamnézy: obě sestry se léčí se štítnicí

Z osobní anamnézy: hypertenze, porucha metabolismu lipidů

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg.88/min, TK 160/95 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hypercholestrolémie, hyperlipidémie

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie krku - susp.patologické postižení příštítného tělíska vpravo.

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700 MBq 99mTc-MIBI (vyšetření planární-Philips Brightview, vyšetření SPECT/ldCT-Siemens Symbia) a 140 MBq 99mTc-pertechnetátu (planární-Philips Brightview) postupem dle platných doporučení.

Při planárním snímkování nalézáme zřetelnou oblast kulovitého tvaru ve srovnání s okolním parenchymem výrazně zvýšeně akumulující Tc-MIBI s projekcí k laterokaudálnímu okraji pravého laloku štítné žlázy. Dochází rovněž ke zpomalenému vymývání radiofarmaka z této oblasti.
Nález zvýrazněn provedením počítačové subtrakce a pomocí SPECT/ldCT lokalizován k dorzálnímu okraji dolního pólu pravého laloku štítnice.


Res.: v.s. patologické postižení příštítného tělíska vpravo dole.Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, opakovaně potvrzen přínos provedení hybridního vyšetření SPECT/ldCT při potvrzení a lokalizaci patologického sonografického nálezu.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (1.fáze vpravo nahoře, 2.vlevo dole), kde zachycena oválná oblast zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním při laterokaudálním okraji  pravého laloku štítnice.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (1.fáze vpravo nahoře, 2.vlevo dole), kde zachycena oválná oblast zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním při laterokaudálním okraji pravého laloku štítnice. /Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti dolního pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti dolního pólu pravého laloku štítnice. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka  lokalizovanou při zadním okraji dolního pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka lokalizovanou při zadním okraji dolního pólu pravého laloku štítnice. /
Pracoviště:

Nemocnice Kyjov, p.o.
Oddělení nukleární medicíny
Strážovská 1247/22
697 01 KYJOVkontakt na autora:
bernatek.jaromir@nemkyj.cz
tel.: 518 601 470

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software