KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-59 ze dne 21.10.2019
 

 Kombinované scintigrafické vyšetření příštítných tělísek pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT


MUDr. Jaromír Bernátek
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Kyjov, p.o.Žena, 73 let.

Pacientka s hyperparathyreózou odeslána internistou s žádostí o scintigrafické potvrzení či vyloučení patologie příštítných tělísek.

Z rodinné anamnézy: otec CHOPN, matka hypertneze, zemřela na plicní embolii

Z osobní anamnézy: hypertenze, stp. operaci obou mamm pro ca

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce - dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg.88/min, TK 155/95 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperparathyreóza, porucha metabolismu lipidů

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie břicha bez zřetelné patologie
Rtg S+P negativní 


K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700 MBq 99mTc-MIBI (vyšetření planární - Philips Brightview, vyšetření SPECT/ldCT-Siemens Symbia) a 140 MBq 99mTc-pertechnetátu (planární-Philips Brightview) postupem dle platných doporučení.

Při planárním snímkování nalézáme zřetelnou oblast kulovitého tvaru ve srovnání s okolním parenchymem výrazně zvýšeně akumulující Tc-MIBI s projekcí k dolnímu pólu levého laloku štítné žlázy. Dochází rovněž ke zpomalenému vymývání radiofarmaka z této oblasti.
Nález zvýrazněn provedením počítačové subtrakce a pomocí SPECT/ldCT lokalizován k dorzomediálnímu okraji dolního pólu levého laloku štítnice.


Res.: v.s. patologické postižení příštitného tělíska vlevo dole.Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, opakovaně potvrzen přínos provedení hybridního vyšetření SPECT/ldCT při potvrzení a lokalizaci patologického sonografického nálezu.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen nejdříve sonograficky a následně i chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (1. fáze vpravo nahoře, 2. vlevo dole), kde zachycena kulovitá oblast zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním s projekcí do dolního pólu levého laloku štítnice.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (1. fáze vpravo nahoře, 2. vlevo dole),
kde zachycena kulovitá oblast zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním s projekcí do dolního pólu levého laloku štítnice. /
Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti dolního pólu levého laloku štítnice.

/ Obr. 2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti dolního pólu levého laloku štítnice. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka  lokalizovanou při dorzomediálním okraji dolního pólu levého laloku štítnice.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka lokalizovanou při dorzomediálním okraji dolního pólu levého laloku štítnice. /Pracoviště:

Nemocnice Kyjov, p.o.
Oddělení nukleární medicíny
Strážovská 1247/22
697 01 KYJOVkontakt na autora:
bernatek.jaromir@nemkyj.cz
tel.: 518 601 470

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software