KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-60 ze dne 09.05.2020
 

 Detekce rozsáhlého adenomu příštítného tělíska
pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT


MUDr. Jaromír Bernátek
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Kyjov, p.o.
Muž, 67 let.

Pacient s hyperparathyreózou odeslán endokrinologem s žádostí o scintigrafické potvrzení patologie příštítného tělíska.

Z rodinné anamnézy: otec ca prostaty, matka hypertenze, DM II.typu, hyperfunkce štítné žlázy, sestra ca děložního čípku

Z osobní anamnézy: hypertenze, renální koliky v anamnéze

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg.75/min, TK 125/90 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperparathyreóza, mírná elevace JS

Z vyšetřovacího programu: 
Rtg S+P negativní 
Sonografie štítnice-susp. patologie příštitného tělíska vpravo dole.

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700 MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární-Philips Brightview, vyšetření SPECT/ldCT-Siemens Symbia) a 140 MBq 99mTc-pertechnetátu (planární-Philips Brightview) postupem dle platných doporučení.

Při planárním snímkování nalézáme zřetelnou oblast oválného tvaru ve srovnání s okolním parenchymem výrazně zvýšeně akumulující Tc-MIBI s projekcí k dolnímu pólu pravého laloku štítné žlázy. Dochází rovněž ke zpomalenému vymývání radiofarmaka z této oblasti.
Nález zvýrazněn provedením počítačové subtrakce a pomocí SPECT/ldCT lokalizován k dorzokaudálně od dolního pólu pravého laloku štítnice.


Res.: v. s. patologické postižení příštitného tělíska vpravo dole.Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, opakovaně potvrzen přínos provedení hybridního vyšetření SPECT/ldCT při potvrzení a lokalizaci patologického sonografického nálezu.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek. V případě naší pacientky byl scintigraficky potvrzen sonografický nález včetně lokalizace. Následně proveden chirurgický výkon, histologicky diagnostikován adenom příštítného tělíska.Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (1.fáze vpravo nahoře, 2.vlevo dole), kde zachycena oválná oblast zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním s projekcí k dolnímu pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (1.fáze vpravo nahoře, 2.vlevo dole),
kde zachycena oválná oblast zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním s projekcí k dolnímu pólu pravého laloku štítnice. /
Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti dolního pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti dolního pólu pravého laloku štítnice. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka  lokalizovanou  dorzokaudálně od dolního pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí
radiofarmaka lokalizovanou dorzokaudálně od dolního pólu pravého laloku štítnice. /
Pracoviště:

Nemocnice Kyjov, p.o.
Oddělení nukleární medicíny
Strážovská 1247/22
697 01 KYJOVkontakt na autora:
bernatek.jaromir@nemkyj.cz
tel.: 518 601 470

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software