KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-61 ze dne 14.12.2020
 

Detekce hyperfunkčního příštítného tělíska


MUDr. Igor Černý, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny
FN Brno Kazuistika: žena 35 let
Osobní anamnéza: hyperfunkce štítnice na terapii thyrozolem.

Nynější onemocnění: Provedeny laboratorní odběry, zjištěna vysoká hladina parathormonu 12,9 pmol/l (1.6 - 6), vápníku 2.69 mmol/l (2.15 - 2.55), hladina fosforu 0,77 (norma 0.8 - 1.45). Vysloveno podezření na primární hyperparathyreózu. Provedeno ultrazvukové vyšetření krku - bez ložisek ve štítnici, za dolní třetinou pravého laloku štítnice oválné hypoechogenní a mírně nehomogenní ložisko detekovatelné perfuze velikosti 3x5 mm. Pacienta odeslána na scintigrafii příštítných tělísek.

Vyšetření:
Aplikováno 614 MBq 99mTc-MIBI (přípravek Technescan Sestamibi), následně za 10 minut proveden statický snímek krku na kameře Siemens Symbia T2, matice 256 × 256, zoom 1.3 a SPECT/CT oblasti krku a hrudníku s parametry 128 projekcí, matice 128x128, záznam projekce 15 vteřin. Stejné snímání provedeno i za 2 hodiny po aplikaci.

Výsledek vyšetření: Výrazná akumulace MIBI ve štítnici, vs při hypertyreóze, t.č. bez jednoznačného ložiska zvýšené aktivity typického pro hyperfunkční příštítné tělísko.

Dle endokrinologa pacientka indikována k operačnímu řešení, pokud bude prokázána lokalizace hyperfunkčního příštítného tělíska. Rozhodnuto tedy o provedení PET/MR vyšetření s fluorocholinem.

Vyšetření: aplikováno 154 MBq 18-F-fuorocholinu, provedeno vyšetření na kameře GE Signa PET/MR 3.0 OT s iterativní rekonstrukcí obrazu a technologií Time of Flight. Snímáno 20 minut po aplikaci, čas snímání 3 minuty na postel, rozsah snímání krk a hrudník.

Výsledek vyšetření: Zvýšená akumulace radiofarmaka v útvaru tyčinkového tvaru těsně naléhající na dorzální část horní poloviny pravého laloku štítnice - hyperfunkční příštítné tělísko


Obr. č. 1: Časný a pozdní statický snímek krku a horního mediastina MIBI.

/ Obr. č. 1:  Časný a pozdní statický snímek krku a horního mediastina MIBI. /Obr. č. 2: PET/MR krku s fluorocholinem.

/ Obr. č. 2: PET/MR krku s fluorocholinem. / Obr. č. 3: PET/MR krku s fluorocholinem.

/ Obr. č. 3: PET/MR krku s fluorocholinem. / Diskuze:
Vzhledem k současné hypertyreóze a hyperparathyreóze bylo nemožné detekovat hyperfunkční příštítné tělísko na scintigrafii pomocí MIBI. Díky vysoké kumulaci radiofarmaka ve štítnici bylo těsně naléhající tělísko přezářeno aktivitou ze štítné žlázy a to i na opožděných snímcích. Tělísko bylo následně prokázáno až na PET/MR vyšetření s fluorocholinem a to na dorzální straně horního pólu pravého laloku štítnice, přitom dle uz vysloveno podezření na dolní pól pravého laloku. Pacientka následně indikována k operačnímu řešení - totální tyreoidektomii s odstraněním výše uvedeného příštítného tělíska. Kontrolní laboratoř po operaci - parathormon, vápník i fosfor v normě.

Závěr Při současné hypertyreóze a hyperparathyreóze může být detekce příštítného tělíska pomocí MIBI velmi obtížná, v takovém případě je ideální metodou volby PET vyšetření pomocí fluorocholinu.
Pracoviště:

MUDr. Igor Černý, Ph.D.
vedoucí lékař Nukleární medicíny
Klinika radiologie a nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

kontakt na autora:

e-mail: 70058@fnbrno.cz
tel.: 532233584

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software