KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-64 ze dne 09.11.2021
 

 Detekce adenomu příštítného tělíska při neprůkazném sonografickém vyšetření pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT

MUDr. Jaromír Bernátek
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Kyjov, p.o.
Žena, 53 let.

Pacientka s pozitivní rodinnou anamnézou odeslána internistou k potvrzení patologie příštitného tělíska při neprůkazné sonografii.

Z rodinné anamnézy: matka a starší sestra se léčily se štítnou žlázou i příštitnými tělísky (adenom?)

Z osobní anamnézy: obezita, porucha metabolismu lipidů, hypertenze

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg.88/min, TK 150/90 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hraniční hyperkalcémie

Z vyšetřovacího programu: 
RTG S+P negativní 
Sonografie štítnice-bez jednoznačné patologie

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700 MBq 99mTc-MIBI (vyšetření planární-Philips Brightview, vyšetření SPECT/ldCT-Siemens Symbia) a 140 MBq 99mTc-pertechnetátu (planární-Philips Brightview) postupem dle platných doporučení.

Při planárním snímkování nalézáme zřetelnou oblast kulovitého tvaru zvýšeně akumulující Tc-MIBI s projekcí k dolnímu pólu pravého laloku štítné žlázy. Dochází rovněž ke zpomalenému vymývání radiofarmaka z této oblasti. Nález zvýrazněn provedením počítačové subtrakce a pomocí SPECT/ldCT lokalizován při dorzokaudálním okraji pravého laloku štítné žlázy.

Res.: v. s. patologické postižení příštitného tělíska vpravo dole.Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě při neprůkazném vyšetření sonografickém, opakovaně rovněž potvrzen přínos provedení hybridního vyšetření SPECT/ldCT při potvrzení a lokalizaci patologického sonografického nálezu.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek. Následně proveden chirurgický výkon, histologicky diagnostikován adenom příštítného tělíska.Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (1.fáze vpravo nahoře, 2.vlevo dole), kde zachycena oblast zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním s projekcí k dolnímu pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (1.fáze vpravo nahoře, 2.vlevo dole),
kde zachycena oblast zvýšeně akumulující radiofarmakon (Tc-MIBI) se zpomaleným vymýváním s projekcí k dolnímu pólu pravého laloku štítnice. /
Obr.2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti dolního pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 2.: Při provedení počítačové subtrakce zachycena patologická ložisková depozice Tc-MIBI v oblasti dolního pólu pravého laloku štítnice. / Obr.2.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka  lokalizovanou  dorzálně od dolního pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka lokalizovanou dorzálně od dolního pólu pravého laloku štítnice. / 
Pracoviště:

Nemocnice Kyjov, p.o.
Oddělení nukleární medicíny
Strážovská 1247/22
697 01 KYJOV


kontakt na autora:
bernatek.jaromir@nemkyj.cz
tel.: 518 601 470

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software