KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  GIT, JÁTRA A ŽLUČOVÉ CESTY  -  kazuistika GIT-23 ze dne 21.2.2014
 

Cholescintigrafie

MUDr. Viera Rousková, Bc. Radim Zaňka
Oddělení nukleární medicíny 
Oblastní nemocnice Trutnov, a. s. 


Kazuistika

Pacientka ve věku 45 let, přiměřené konstituce, objednaná k provedení dynamické scintigrafie jater a žlučových cest pro chronické bolesti epigastria a zad s říháním bez jednoznačné závislosti na jídle, bez váhového úbytku, bez ikterických projevů.
V laboratorních nálezech bez významnější patologie, provedené gastroskopické vyšetření žaludku a sonografické vyšetření břicha normální – žlučník bez patolog. nálezu.


Provedení


Dynamická cholescintigrafie provedena na digitalizované planární gamakameře MB 9200 s LEHR kolimátorem v přední projekci vleže na zádech. Snímkováno ihned po i.v. aplikaci 230 MBq 99mTc-etiferninu (ROTOP-EHIDA, dodavatel KC Solid) kontinuálně po dobou 60 minut. Kontrolní statické scintigramy provedeny v 65., 90. a 120. minutě od aplikace radiofarmaka.


V
yhodnocení

Provedeno pomocí programu Ostnucline.
Na sekvenčních scintigramech se zobrazují homogenní, zvětšená játra s normálním odtokem žluči z intra a extrahepatálních žlučových cest. Žlučník se začíná plnit bez opoždění, je vakovitého tvaru s nápadnějším vertikálním uložením. Ve 35. minutě vyšetření po perorálním digestivním cholekinetickém podnětu (čokoládě) je patrný nárůst náplně žlučníku bez exkreční odpovědi po podnětu. Duodenogastrický reflux žluči v průběhu vyšetření nezachycen.
Obr. č. 1:

/ Obr. č. 1:  /
Obr. č. 2:

/ Obr. č. 2:  / 


Závěr

Pro pacientku nenáročným funkčním scintigrafickým vyšetřením žlučových cest a žlučníku neprokázána obstrukce na žlučových cestách ani duodenogastrický reflux žluči, ale nález svědčí pro dyskinézu žlučníku při jeho vertikálním uložení a kolénkovitém zahnutí ductus cysticus.
Scintigrafické snímky při použití radiofarmaka 99mTc etifeninu jsou kvalitní a rovnocenné s předchozími vyšetřeními žlučových cest prováděnými radiofarmakem 99mTc Brom-HIDA.
Cholescintigrafie představuje jednoduché, pro pacienta minimálně zatěžující funkční vyšetření, které může často přispět k odhalení dlouhodobých, často neurčitých zažívacích obtíží pacienta.

Pracoviště:


Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Viera Rousková
M. Gorkého 77
541 21 Trutnov


kontakt na autory:
+420 499 866 302
rouskova.v@nemtru.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software