KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-29 ze dne 12.02.2013
 

Záchyt patologicky změněného příštítného tělíska u pacientky
s hyperparathyreózou a normokalcémií pomocí 99mTc-MIBI


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., ZlínŽena, 76 let.

Pacientka s hyperparathyreózou a normokalcémií odeslána endokrinologem k vyloučení patologického postižení příštítného tělíska. 

Z rodinné anamnézy: bez endokrinologických chorob

Z osobní anamnézy: ICHS, st.p.IM, fibrilace síní, ca mammae

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obezita, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS irreg.65/min, TK 140/80 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: normokalcémie, zvýšená hladina kostního izoenzymu alkalické fosfatázy v krvi, vyšší hladina parathormonu v krvi, hyperlipidémie, porucha GT

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie - nižší echogenita štítnice, bez zřetelné patologie příštítného tělíska


Na základě podezření na patologii příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 500MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé SPECT kameře Philips Forte s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsem vcelku jednoznačnou patologickou depozici 99mTc-MIBI projikující se na planárních snímcích do dolního pólu levého laloku štítnice se zřetelně zpomaleným vymýváním radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření, kterou při akvizici metodou SPECT blíže lokalizujeme dorzálně od dolního pólu levého laloku štítnice. Tento obraz je zvýrazněn po provedení počítačové subtrakce (viz.obr.).

Diskuse: z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, zvláště při nepříliš průkazném vyšetření sonografickém. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení je přínosem vyšetření metodou SPECT. 

Závěr: tato kazuistika potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen při chirurgickém výkonu, histologicky prokázán adenom příštítného tělíska.

Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI projikující se do dolního pólu levého laloku štítnice. Dole pak nález po provedení počítačové subtrakce.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (vpravo nahoře) se zřetelnou
akumulací MIBI projikující se do dolního pólu levého laloku štítnice. Dole pak nález po provedení počítačové subtrakce. /
Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vpravo) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo, 2. fáze uprostřed) se zřetelnou akumulací MIBI v dolním pólu levého laloku štítné žlázy a jejím zpomaleným vyplavováním.

/ Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vpravo) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo, 2. fáze uprostřed)
se zřetelnou akumulací MIBI v dolním pólu levého laloku štítné žlázy a jejím zpomaleným vyplavováním. / Obr.3.: Scintigrafie příštítných tělísek pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka dorzálně od dolního pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr.3.: Scintigrafie příštítných tělísek pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT se zřetelnou patologickou
ložiskovou depozicí radiofarmaka dorzálně od dolního pólu pravého laloku štítnice. / Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software