KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-30 ze dne 12.02.2013
 

Hyperplázie příštítného tělíska detekovaná pomocí 99mTc-MIBI

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., ZlínŽena, 34 let.

Pacientka s primární hyperparathyreózou odeslána endokrinologem k vyloučení patologického postižení příštítného tělíska. 

Z rodinné anamnézy: bez endokrinologických chorob

Z osobní anamnézy: běžné dětské choroby, jinak zcela zdráva

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obezita, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.68/min, TK 120/60 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: vyšší hladina parathormonu v krvi, jinak bez zřejmé patologie

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie-susp.adenom příštítného tělíska vpravo dole, bez zřetelné patologie štítnice 


Na základě podezření na adenom příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 500MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé SPECT kameře Philips Forte s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsem vcelku jednoznačnou patologickou depozici 99mTc-MIBI projikující se na planárních snímcích pod dolní pól pravého laloku štítnice (zpomalené vymývání radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření není patrno), která potvrzena i metodou SPECT. Tento obraz je zvýrazněn po provedení počítačové subtrakce (viz.obr.).

Diskuse: z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, zvláště při nepříliš průkazném vyšetření sonografickém. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení je přínosem akvizice metodou SPECT, které zvyšuje senzitivitu i specificitu vyšetření.

Závěr: tato kazuistika potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen při chirurgickém výkonu, histologicky však přes podezření na adenom prokázána hyperplazie příštítného tělíska.

Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI projikující se pod dolní pól pravého laloku štítnice. Dole pak nález po provedení počítačové subtrakce.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (vpravo nahoře) se zřetelnou
akumulací MIBI projikující se pod dolní pól pravého laloku štítnice. Dole pak nález po provedení počítačové subtrakce. /
Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vpravo) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo, 2. fáze uprostřed) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy bez zřetelně vyjádřeného zpomaleného vyplavování.

/ Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vpravo) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo, 2. fáze uprostřed)
se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy bez zřetelně vyjádřeného zpomaleného vyplavování. / Obr.3.: Scintigrafie příštítných tělísek pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka distálně od dolního pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr.3.: Scintigrafie příštítných tělísek pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT se zřetelnou patologickou
ložiskovou depozicí radiofarmaka distálně od dolního pólu pravého laloku štítnice. / Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software