KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-35 ze dne 26.05.2016
 

Pátrání po splenunkule u 62letého pacienta po splenektomii pro idiopatickou trombocytopenickou purpuru a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu


doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové 


Anamnéza

62letý pacient několik dnů pozoroval výsev petechii na kůži, který měl v čase progresi. Navštívil lékaře, který provedl vyšetření krevního obrazu a byla zjištěna extrémně snížená hladinu krevních destiček (1 x 109/l; norma 150 – 400 x 109/l). Stav byl hodnocen jako idiopatická trombocytopenická purpura. Následovala léčba kortikoidy, která měla dobrý efekt, ale postupně navodila těžkou osteoporózu s kompresivními zlomenina obratlových těl. Léčba pomocí imunosupresivních látek měla pouze částečný efekt a tudíž následovalo provedení laparoskopické splenektomie. Ovšem ani poté nedošlo k žádoucímu zvýšení hladiny krevních destiček. Ošetřující lékař vyslovil podezření na přítomnost splenunkuly opírajíc se nález z CT břicha, kde bylo popsáno vágní ložisko pod bránicí vlevo. Pacient byl odeslán hematologem na Oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové k provedení vyšetření na stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce a určení místa destrukce trombocytů. Z krve dárce se stejnou krevní skupinou byl připraven trombocytární koncentrát, který byl označen in vitro pomocí 111In-oxinátu o aktivitě 8,5 MBq – preparát Indium (In111) Oxinate. Poté se aplikovaly radioaktivně označené trombocyty od dárce pacientovi intravenózně. Následovaly odběry krve pacienta za 15, 30, 60 a 180 minut po aplikaci označených trombocytů. Odběry krevních vzorků probíhaly i v následujících dnech. Ze všech krevních vzorků se provedla separace trombocytů a jejich radioaktivita byla změřena ve studnovém scintilačním spektrometru. Pomocí scintilační dvouhlavé gamakamery se změřila zevní aktivita z přední a zadní projekce nad játry a lůžkem sleziny s cílem zjistit místo destrukce trombocytů. Vyšetření zjistilo, že doba přežívání trombocytů od dárce byla značně zkrácena, a to na 3 hodin (norma 4,5 – 5,5 dnů). Ložisko akumulace radioaktivních trombocytů v levé podbrániční oblasti se nezobrazilo, což svědčilo proti přítomnosti splenunkuly. Zobrazil se pouze záchyt radioaktivních trombocytů v játrech. Vyšetření prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů, prokázalo významnou destrukci trombocytů pouze v játrech. 


Vyšetření

Stanovení poločasu přežívání a místa destrukce trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu: 
Poločas přežívání trombocytů: 3 hodiny (norma 4,5 – 5,5 dne)
Závěr: významně zkrácený poločas přežívání trombocytů od dárce. Výrazně zvýšená destrukce trombocytů pouze v játrech. 
Obr. 1: Statický scintigram jater a lůžka sleziny (st.p. splenektomii) po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce.

/ Obr. 1: Statický scintigram jater a lůžka sleziny (st.p. splenektomii) po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce. /
Obr. 2: Statický scintigram jater a lůžka sleziny (st.p. splenektomii) po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce.

/ Obr. 2: Statický scintigram jater a lůžka sleziny (st.p. splenektomii) po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce. /

 


Závěr

Vyšetření přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů, prokázalo významnou destrukci trombocytů v játrech a vyloučilo přítomnost splenunkuly.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: doc. MUDr. Jiří Doležal Ph.D.
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Královékontakt na autora:
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software