KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-37 ze dne 21.06.2017
 

Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 44letého může s imunitní trombocytopenickou purpurou při m. Crohn před plánovanou splenektomií


doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové Anamnéza

44letý pacient, který byl několik let léčen pro m. Crohn, pozoroval zvýšený výskyt krvácích projevů. Vyšetření krevního obrazu zjistilo extrémně sníženou hladinu krevních destiček (1 x 109/l; norma 150 – 400 x 109/l). Následovala léčba kortikoidy a imunosupresivy, která měla velmi dobrý efekt. O několik let později se opět objevily krvácivé projevy a vyšetření krevního obrazu zjistilo extrémní trombocytopenii. Pacient byl odeslán hematologem na Oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové k provedení vyšetření na stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce a určení místa destrukce trombocytů. Z krve dárce se stejnou krevní skupinou byl připraven trombocytární koncentrát, který byl označen in vitro pomocí 111In-oxinátu o aktivitě 8,6 MBq – preparát Indium (In111) Oxinate. Poté se aplikovaly radioaktivně označené trombocyty od dárce pacientovi intravenózně. Následovaly odběry krve pacienta za 15, 30, 60 a 180 minut po aplikaci označených trombocytů. Odběry krevních vzorků probíhaly i v následujících dnech. Ze všech krevních vzorků se provedla separace trombocytů a jejich radioaktivita byla změřena ve studnovém scintilačním spektrometru. Pomocí scintilační dvouhlavé gamakamery se změřila zevní aktivita z přední a zadní projekce nad játry a slezinou s cílem zjistit místo destrukce trombocytů. Vyšetření zjistilo, že doba přežívání trombocytů od dárce byla značně zkrácena, a to na 9 hodin (norma 4,5 – 5,5 dnů). Poměr záchytu radioaktivních trombocytů ve slezina a játrech, tj. poměr slezina/ játra, činil 5,32 (norma do 2). Vyšetření prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů a prokázalo významnou destrukci trombocytů ve slezině a indikovalo pacienta ke splenektomii. Po provedení tohoto výkonu došlo k úplné normalizaci počtu trombocytů v krevním obraze (390 x 109/l.). 


Vyšetření

Stanovení poločasu přežívání a místa destrukce trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu: 
Poločas přežívání trombocytů: 9 hodin (norma 4,5 – 5,5 dne)
Poměr záchytu slezina/játra: 5,32 (norma do 2)
Závěr: významně zkrácený poločas přežívání trombocytů od dárce. Výrazně zvýšená destrukce trombocytů ve slezině. 
 
 

Obr. 1: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce.

/ Obr. 1: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce. /
Obr. 2: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce.

/ Obr. 2: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce. /

 


Závěr

Vyšetření přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů a prokázalo významnou destrukci trombocytů ve slezině a indikovalo pacienta k provedení splenektomii, která měla dobrý klinický efekt. 

Pracoviště:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: doc. MUDr. Jiří Doležal Ph.D.
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software