KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-42 ze dne 09.01.2020
 

Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 33leté ženy s autoimunní trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomií


doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové Anamnéza

33letá pacientka vyhledala lékaře pro váhový úbytek, několik týdnů trvající únavu a tvorbu modřin. Vyšetření krevního obrazu zjistilo extrémně sníženou hladinu krevních destiček (22 x 109/l; norma 150 – 400 x 109/l). Jednalo se o nově zjištěnou autoimunní trombocytopenickou purpuru. Následovala léčba kortikoidy a imunosupresivy, která ale neměla výraznější efekt. Pacientka byla odeslána hematologem na Oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové k provedení vyšetření na stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce a určení místa destrukce trombocytů před plánovanou splenektomií. Z krve dárce se stejnou krevní skupinou byl připraven trombocytární koncentrát, který byl označen in vitro pomocí 111In-oxinátu o aktivitě 9 MBq – preparát Indium (In111) Oxinate. Poté se aplikovaly radioaktivně označené trombocyty od dárce pacientce intravenózně. Následovaly odběry krve pacienta za 15, 30, 60 a 180 minut po aplikaci označených trombocytů. Odběry krevních vzorků probíhaly i v následujících dnech. Ze všech krevních vzorků se provedla separace trombocytů a jejich radioaktivita byla změřena ve studnovém scintilačním spektrometru. Pomocí scintilační dvouhlavé gamakamery se změřila zevní aktivita z přední a zadní projekce nad játry a slezinou s cílem zjistit místo destrukce trombocytů. Vyšetření zjistilo, že doba přežívání trombocytů od dárce byla značně zkrácena, a to na 170 minut (norma 4,5 – 5,5 dnů). Poměr záchytu radioaktivních trombocytů ve slezině a játrech, tj. poměr slezina/ játra, činil 1,4 (norma do 2). Vyšetření sice prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů, ale na destrukci trombocytů se přibližně stejným dílem podílely játra a slezina. Pacient tudíž nebyl indikován k provedení splenektomie. 


Vyšetření

Stanovení poločasu přežívání a místa destrukce trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu: 
Poločas přežívání trombocytů: 170 minut (norma 4,5 – 5,5 dne)
Poměr záchytu slezina/játra: 1,4 (norma do 2)
Závěr: významně zkrácený poločas přežívání trombocytů od dárce. Na destrukci trombocytů se přibližně stejným dílem podílejí játra i slezina. Obr. 1: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce.

/ Obr. 1: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce. /
Obr. 2: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce.

/ Obr. 2: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce. /

 


Závěr

Vyšetření přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů. Provedení splenektomie vzhledem k tomu, že se na destrukci trombocytů přibližně stejným dílem podílely játra a slezina, nebylo indikováno. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: doc. MUDr. Jiří Doležal Ph.D.
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
jiri.dolezal@fnhk.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software