KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-46 ze dne 30.07.2020
 

Určení místa destrukce a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 60letého muže s idiopatickou trombocytopenií před plánovanou splenektomií


doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové 
Anamnéza

60letý pacient vyhledal lékaře pro opakované epistaxe. Pacient absolvoval vyšetření krevního obrazu. Vyšetření zjistilo extrémně sníženou hladinu krevních destiček (11 x 109/l; norma 150 – 400 x 109/l). Jednalo se o nově zjištěnou autoimunní trombocytopenii. Následovala léčba kortikoidy, která měla pouze částečný a dočasný efekt. Následovala léčba cyklosporinem (imosupresivum), která navodila také pouze dočasnou remisi. Poté byl pacient odeslán hematologem na Oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové k provedení vyšetření na stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce a hlavně k určení místa destrukce trombocytů před plánovanou splenektomií. Z krve dárce se stejnou krevní skupinou byl připraven trombocytární koncentrát, který byl označen in vitro pomocí 111In-oxinátu o aktivitě 7 MBq – preparát Indium (In111) Oxinate. Poté se aplikovaly radioaktivně označené trombocyty od dárce pacientovi intravenózně. Následovaly odběry krve pacienta za 15, 30, 60 a 180 minut po aplikaci označených trombocytů. Odběry krevních vzorků probíhaly i v následujících dnech. Ze všech krevních vzorků se provedla separace trombocytů a jejich radioaktivita byla změřena ve studnovém scintilačním spektrometru. Pomocí scintilační dvouhlavé gamakamery se změřila radioaktivita z přední a zadní projekce nad játry a slezinou s cílem zjistit místo destrukce trombocytů. Vyšetření zjistilo, že doba přežívání trombocytů od dárce byla značně zkrácena, a to na 125 minut (norma 4,5 – 5,5 dnů). Poměr záchytu radioaktivních trombocytů ve slezině a játrech, tj. poměr slezina/ játra, činil 3,3 (norma do 2). Vyšetření prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů a prokázalo významnou destrukci trombocytů ve slezině a indikovalo pacienta k provedení splenektomie. 


Vyšetření

Stanovení poločasu přežívání a místa destrukce trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu: 
Poločas přežívání trombocytů: 125 minut (norma 4,5 – 5,5 dne)
Poměr záchytu slezina/játra: nelze stanovit, akumulace označených trombocytů od dárce pouze ve slezině.
Závěr: významně zkrácený poločas přežívání trombocytů od dárce. Výrazně zvýšená destrukce trombocytů ve slezině. 


Závěr

Vyšetření přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů a prokázalo významnou destrukci trombocytů ve slezině a indikovalo pacienta k provedení splenektomie. 


Obr. 1: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce.

/ Obr. 1: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce. /
Obr. 2: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce.

/ Obr. 2: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce. /

 


Závěr

Vyšetření přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů a prokázalo významnou destrukci trombocytů ve slezině a indikovalo pacienta k provedení splenektomie.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: doc. MUDr. Jiří Doležal Ph.D.
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
jiri.dolezal@fnhk.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software