KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-47 ze dne 14.12.2020
 

Určení místa destrukce a poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 50leté ženy s autoimunní trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomii


doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové Anamnéza

50letá žena absolvovala periodickou preventivní lékařskou prohlídku. Součástí prohlídky bylo i provedení vyšetření krevního obrazu. Vyšetření zjistilo značně sníženou hladinu krevních destiček (34 x 109/l; norma 150 – 400 x 109/l). Jednalo se o nově zjištěnou autoimunní trombocytopenii. Při cíleném odběru anamnézy pacientka udávala zvýšený výskyt hematomu při drobných poraněních na horních končetinách. Následovala opakovaná léčba kortikoidy, která měla vždy pouze dočasný efekt. Poté byla pacientka odeslána hematologem na Oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové k provedení vyšetření na stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce a hlavně k určení místa destrukce trombocytů před plánovanou splenektomií. Z krve dárce se stejnou krevní skupinou byl připraven trombocytární koncentrát, který byl označen in vitro pomocí 111In-oxinátu o aktivitě 8 MBq – preparát Indium (In111) Oxinate. Poté se aplikovaly radioaktivně označené trombocyty od dárce pacientce intravenózně. Následovaly odběry krve pacientky za 15, 30, 60 a 180 minut po aplikaci označených trombocytů. Odběry krevních vzorků probíhaly i v následujících dnech. Ze všech krevních vzorků se provedla separace trombocytů a jejich radioaktivita byla změřena ve studnovém scintilačním spektrometru. Pomocí scintilační dvouhlavé gamakamery se změřila radioaktivita z přední a zadní projekce nad játry a slezinou s cílem zjistit místo destrukce trombocytů. Vyšetření zjistilo, že doba přežívání trombocytů od dárce byla zkrácena, a to na 17 hodin (norma 4,5 – 5,5 dnů). Poměr záchytu radioaktivních trombocytů ve slezině a játrech, tj. poměr slezina/ játra, činil pouze 1,8 (norma do 2). Pro indikaci splenektomie by poměr musel být alespoň okolo 4. Vyšetření prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů, ale neprokázalo významnější destrukci trombocytů ve slezině, tj. splenektomie by nebyla pro pacientku přínosem. 


Vyšetření

Stanovení poločasu přežívání a místa destrukce trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu: 
Poločas přežívání trombocytů: 17 hodin (norma 4,5 – 5,5 dne)
Poměr záchytu slezina/játra: pouze 1,8.
Závěr: významně zkrácený poločas přežívání trombocytů od dárce. Vyšetření neprokázalo významnější destrukci trombocytů ve slezině, tj. splenektomie by nebyla pro pacientku přínosem. 


Obr. 1: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce.

/ Obr. 1: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce. /
Obr. 2: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce.

/ Obr. 2: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce. /

 

Závěr

Vyšetření přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů, ale neprokázalo významnější destrukci trombocytů ve slezině, tj. splenektomie by nebyla pro pacientku přínosem.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: doc. MUDr. Jiří Doležal Ph.D.
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
jiri.dolezal@fnhk.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software