KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-48 ze dne 24.06.2021
 

Scintigrafický průkaz srdeční amyloidózy


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

79letý muž.
OA: ICHS chron., stav po PCI + DES prox. RIA a RD2, chronická fibrilace síní, chronické srdeční selhání, snížená EF LK, stav po kardioembolizačním CMP – i.v. trombolýza. Stav po pneumonii vlevo – Candida albicans. 
NO: před dvěma měsíci po zátěži dušnost, nevyjde do schodů, potíže i v noci. Večer otoky dolních končetin. Teploty nemá, bez kašle a bolestí. Nykturie 3-4x dlouhodobě. Nechutenství. 
Echokardiografie: střední systolická dysfunkce LK s EF cca 40 %, významná hypertrofie stěn LK s hyperechogenitou. 
RTG plic: fluidothorax vpravo.
CTA plícnice: bez známek PE, rozsáhlý fluidothorax vpravo, vlevo minimum v zadním kf úhlu. Známky kardiální insuficience s refluxem k.l. do DDŽ až jaterních žil.
MR srdce: koncentrická hypertrofie myokardu LK, EF 40 %, středně těžce zvýšená celková massa myokardu LK. Zvýšený T1 relaxační čas myokardu, globální LGE myokardu komor, LV mass > 100 g/m2 - MR obraz myokardiální amyloidózy, spíše transthyretin-related amyloidosis. Fluidothorax bil. vlevo nevýznamný. 
Laboratorně: výrazné zmnožení alfa-2-globulínových frakcí a až polyklonální hyperimunoglobulinémie všech Ig tříd. Dle imunofixace bez nálezu pozitivity poměru lehkých řetězců, bez susp. anomálního gradientu v Elfo bílkovin séra. 

Hematologem odeslán ke scintigrafickému vyšetření.

Po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-DPD (butedronátu) (přípravek TECEOS) jsme provedli scintigrafická vyšetření za 5 a 10 minut a za 3 hodiny, vždy na hybridní tomografické kameře Symbia T2 Intevo firmy Siemens.
Za 5 minut statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci a za 10 minut celotělovou scintigrafii v délce 70 cm.
Za 3 hodiny opět celotělovou scintigrafii v délce 70 cm a dále statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci. Poté gatovanou tomografickou scintigrafii (SPECT) myokardu postupně na dvou hybridních tomografických kamerách Symbia T2 (s kolimátory LEHR) a Intevo (s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM) firmy Siemens.

Obr.1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 5 minut po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr.1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 5 minut po aplikaci radiofarmaka. /Obr.č.2: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci v délce 70 cm. Vyšetření 10 minut po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr.č.2: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci v délce 70 cm. Vyšetření 10 minut po aplikaci radiofarmaka.Obr.3: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr.3: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. / Obr. č. 4: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci v délce 70 cm. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 4: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci v délce 70 cm. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. / Obr. č. 5: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM.

/ Obr. č. 5: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM. / Obr. č. 6: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM.

/ Obr. č. 6: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM. / Prokazujeme výrazně zvýšenou depozici radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory kromě hrotu a přilehlé části boční stěny. Zvýšená depozice je mnohem vyšší než v žebrech. Lehce je zvýšená depozice radioindikátoru i v obou plicích. Je snížená ejekční frakce LK 43 %.
Nález potvrzuje transthyretinovou srdeční amyloidózu.
K zhodnocení perfuze myokardu a dalších parametrů je možno doplnit perfuzní scintigrafii myokardu. 

Závěr
Scintigrafické nálezy s radiofarmakem 99mTc-DPD potvrzují transthyretinovou srdeční amyloidózu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software