KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-60 ze dne 31.03.2023
 

Transthyretinová srdeční amyloidóza – scintigrafický průkaz


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 81letý muž došetřován pro amyloidózu, záchyt monoklonální gamapatie, zvažována AL amyloidóza, ovšem vzhledem k věku pacienta možný souběh senilní amyloidózy a MGUS (monoclonal gammopathy of undetermined significance). 

Lékařkou oddělení transplantační a buněčné terapie byl odeslán ke scintigrafickému vyšetření k rozlišení transthyretinové (ATTR) a AL amyloidózy.

Za 3 hodiny po i. v. aplikaci 700 MBq 99mTc-DPD (butedronátu) (přípravek TECEOS) jsme provedli scintigrafická vyšetření na hybridní tomografické kameře Symbia T2 Intevo firmy Siemens a to statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci a následně gatovanou tomografickou scintigrafii (SPECT) myokardu.


Obr.č.1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr.č.1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. /Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu.
 Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu.

/ Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu. / 


Prokazujeme výrazně zvýšenou depozici radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory (prakticky v celém rozsahu), která je mnohem vyšší než v žebrech – dle semikvantitavní škály jde o stupeň 3. EF LK je normální až hraniční 54 %. 
Závěr:
Výrazně zvýšená depozice radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory, normální až hraniční EF LK. 

Závěr
Nález potvrzuje transthyretinovou srdeční amyloidózu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz , martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software