KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-62 ze dne 18.05.2023
 

Scintigrafie a amyloidóza


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 76letý muž s hypertrofickou kardiomyopatií, u něhož bylo na základě echokardiografie a MR srdce vysloveno podezření na srdeční amyloidózu. 

Byl odeslán kardiologem ke scintigrafickému vyšetření k vyloučení srdeční amyloidózy.

Za 3 hodiny po i. v. aplikaci 700 MBq 99mTc-DPD (butedronátu) (přípravek TECEOS) jsme provedli scintigrafická vyšetření na hybridní tomografické kameře Symbia T2 Intevo firmy Siemens a to statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci a následně gatovanou tomografickou scintigrafii (SPECT) myokardu.


Obr.č.1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr.č.1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. /Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu.
 Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu.

/ Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu. / 


Prokazujeme výrazně zvýšenou depozici radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory prakticky v celém rozsahu, která je vyšší než v žebrech – dle semikvantitavní škály jde o stupeň 3. EF LK je 62 %. 
Závěr:
Výrazně zvýšená depozice radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory, normální EF LK. 

Závěr
Nález potvrzuje transthyretinovou srdeční amyloidózu.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software