KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-76 ze dne 13.05.2024
 

Scintigrafické potvrzení amyloidózy


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Martin Havel, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika

77letá žena s dysfunkcí LK, s EF LK 40 %, těžkou hypertrofií LK, bradykardií při sinusovém rytmu, nyní však s fibrilací síní.

Byla kardiologem odeslána ke scintigrafickému vyšetření k vyloučení amyloidózy.

Po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-DPD (butedronátu) (přípravek TECEOS) jsme provedli scintigrafická vyšetření za 3 hodiny, vždy na hybridní tomografické kameře Symbia T2 Intevo firmy Siemens a to statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci, poté gatovanou tomografickou scintigrafii (SPECT) myokardu.  


Obr.1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.  Vpravo zaměřeno na  ložisko v Th páteři.

Obr.2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s LEHR kolimátory.

/ Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s LEHR kolimátory. / 

Prokazujeme výrazně zvýšenou depozici radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory a to především v septu a zadní stěně. Zvýšená depozice je mnohem vyšší než v žebrech - dle semikvantitavní škály jde o stupeň 3. Je výrazně snížená ejekční frakce 37 %.

Závěr
Scintigrafické nálezy potvrzují transthyretinovou srdeční amyloidózu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software