KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-77 ze dne 13.05.2024
 

Transthyretinová srdeční amyloidóza


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika

84letá žena byla kardiologem odeslána ke scintigrafickému vyšetření k vyloučení amyloidózy.

Po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-DPD (butedronátu) (přípravek TECEOS) jsme provedli scintigrafická vyšetření za 3 hodiny, vždy na hybridní tomografické kameře Symbia T2 Intevo firmy Siemens a to statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci, poté gatovanou tomografickou scintigrafii (SPECT) myokardu.  


Obr.1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.  Vpravo zaměřeno na  ložisko v Th páteři.

Obr.2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s LEHR kolimátory.

/ Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s LEHR kolimátory. / 


Prokazujeme výrazně zvýšenou depozici radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory a to v jejím celém rozsahu. Zvýšená depozice je mnohem vyšší než v žebrech - dle semikvantitavní škály jde o stupeň 3. Je mírně snížená EF LK 46 %.

Závěr
Scintigrafickým vyšetřením prokazujeme transthyretinovou srdeční amyloidózu.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz, martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software