KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-49 ze dne 30.07.2020
 

Destrukce ledviny pyelonefritidou s hydronefrózou


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Úvod
V uvedené kazuistice je ukázán téměř úplný zánik funkce ledviny způsobený pyelonefritidou s hydronefrózou.

Kazuistika
17leté děvče s diagnózou akutní pyelonefritida a levostranná hydronefróza bez prokázané přítomnosti nefro- či urolithiasy. Laboratorně vysoké hladiny zánětlivých markerů, leukocytóza. Na USG ledvin byla zjištěna dilatace pánvičky a kalichů levé ledviny, redukce parenchymu levé ledviny, její celkové zvětšení, v.s. chronické změny. Na CT břicha lithiasa neprokázána. V moči kultivačně E.Coli 107/ml. 

Pacientka byla odeslána na naše oddělení k provedení dynamické scintigrafie ledvin.

Scintigrafii (obr.1) jsme provedli bezprostředně po i.v. aplikaci 200 MBq 99mTc-MAG3 (přípravek Technescan – MAG3) na planární scintilační kameře MB 9200 v zadní projekci v poloze vleže po dobu 30 minut. 
Použili jsme náš vyhodnocovací program, při němž vymezujeme zájmové oblasti (ROI) nad blood poolem, oběma ledvinami, funkčním ledvinným parenchymem a tělovým pozadím s odečtením pozadí a následným získáním tzv. histogramů z jednotlivých ROI, výpočtem globální ledvinné funkce, podílu funkce levé a pravé ledviny, tranzitních časů, exkreční frakce. Obr.č.1: Dynamická scintigrafie ledvin v zadní projekci v poloze vleže.

/ Obr.č.1: Dynamická scintigrafie ledvin v zadní projekci v poloze vleže. /

 

Diskuse a závěr

Pro nefrology a urology je často velmi podstatná informace o globální i relativní (separované) funkci obou ledvin a o dalších důležitých parametrech. 
Kazuistika prokazuje význam dynamické scintigrafie ledvin k ozřejmění dopadu patologického procesu na funkční stav ledviny.  Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, vojtech.ullmann@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software