KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-18 ze dne 23.10.2005
 

Smíšená demence – patologický scintigrafický nález

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Kazuistika:

68 letá žena s touto anamnézou:
SA: vychodila ZŠ, pak byla dělnicí, nyní starobní důchod.
OA: stav po gynekologické operaci (HY) před lety, léčí se pro hypertenzi. Před rokem léčena dermatologicky pro psoriasis vulgaris disseminata – dobrý efekt fototerapie 
FA: Moduretic. 
NO: Podle sdělení manžela asi půl až tři čtvrtě roku zhoršování řeči, až koktání. Nemůže si vzpomenout slova, doříci větu, zapomíná názvy, porucha recentní paměti, v domácnosti zatím bez poklesu výkonnosti – vaří, pere, uklízí, nezapomíná zhasnout, vypnout plyn, elektřinu. Je samoobslužná v hygieně i v oblékání, i když manžel již u ní zaznamenal potíže se zavazováním tkaničky či navléknutím pásku. Letos vyšetřena pro generalizovaný exantém – histologicky idiopatické livedo reticularis, klinicky podle kožního lékaře spíše livedo racemosa. Při tomto onemocnění jsou popisovány ischemické léze, proto byla pacienka odeslána k neurologickému vyšetření - 
Závěr: dyskognice, motorická afázie, MMSE 8 bodů. Poté odeslána k hospitalizaci na neurologické oddělení.

Při hospitalizaci dezorientována časem a místem, výrazné prvky amnestické afázie, porucha pravo-levé orientace, fingeragnozie, akalkulie, agrafie, MMSE 7 bodů (paměť, pozornost, výbavnost, kalkulie 0).
Laboratorní výsledky včetně tyreoidálních hormonů v normě.
CT vyš. mozku: nepravidelné arey hypodenze subkortikálně vpravo parietálně a vlevo temporoparietálně, nelze vyloučit drobná ložiska ischémie. Subarachnoidální prostory na konvexitě difuzně prostornější. V.s. drobná ložiska ischémie bilaterálně, hlavně vlevo parietálně, atrofie mozku lehkého stupně.
Psychiatrické vyš.: dg demence smíšená (podíl Alzheim. složky – presenilní či atypická + vaskulární). Dop. vyzkoušet Ebixu. Kontrolní MMSE za 3 měsíce léčby – při stagnaci či poklesu o 2 a více bodů se další používání nedoporučuje. Souběžně je nezbytný kognitivní trénink. 

Pacientka byla odeslána na naše oddělení k provedení perfuzní scintigrafie mozku (SPECT) k posouzení perfuzních poruch.

Tomografická scintigrafie mozku:

Scintigrafii (obr. 1) jsme provedli po blokádě akumulace volného 99mTc ve štítné žláze Chlorigenem za 15 minut po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-HMPAO (preparát Neuroscan firmy ROTOP Pharmaka GmbH, SRN) (obr.1) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens (64 projekcí, 30 sec./ 1 projekci, matrix 128x128, zoom 1,78, filter Butterworth, cutoff 0,4, order 5). 

Na scintigramech v transaxiálních, koronálních a sagitálních řezech je patrná rozsáhlá hypoperfuze vlevo parietotemporookcipitálně a vpravo dorzoparietálně. 

 

Obr. č. 1: SPECT mozku na dvouhlavé tomografické kameře. Horní dvě řady scintigramů: transaxiální řezy, prostřední dvě řady scintigramů: sagitální řezy, dolní dvě řady scintigramů: koronální řezy

/ Obr. č. 1: SPECT mozku na dvouhlavé tomografické kameře. Horní dvě řady scintigramů: transaxiální řezy, prostřední dvě řady scintigramů: sagitální řezy, dolní dvě řady scintigramů: koronální řezy/

 

Diskuse a závěr:

SPECT mozku po podání 99mTc-HMPAO se používá pro vyšetřování regionální mozkové perfuze. Důležité je také využití k zhodnocení perfuzních poruch u demencí jak vaskulárních, tak u Alzheimerovy choroby. U uvedené pacientky byly scintigramy mozku výrazně patologické, dle dalších vyšetření se jedná o středně těžkou až těžkou demenci smíšeného typu – Alzheimerovu a vaskulární.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software