KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-19 ze dne 10.11.2005
 

Arachnoideální cysta

MUDr. Pavel Širůček
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Epikríza:
Pacientce s progredujícím neurologickým nálezem byla zjištěna prostřednictvím CT a MR arachnoideální cysta. To, že cysta nekomunikuje se subarachnoideálním prostorem bylo ověřeno pomocí radionuklidové cisternografie. Po lumbální punkci jsme aplikovali v malém objemu 1 ml aktivitu 25 MBq 111In-DTPA (přípravek Indium (In111) DTPA injection firmy Mallinckrodt). Scintigrafické vyšetření jsme provedli na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens s kolimátory high energy za 5 a 24 hod. po aplikaci a to v přední, zadní a obou bočních projekcích. Po drenážní operaci - zavedení cystoperitoneálního shuntu - došlo ke zmenšení cysty a úpravě neurologického nálezu. 


Anamnéza:
Pacientka (* 1947) udává 9 měsíců progredující slabost pravostranných končetin a hypestézie, bez poruchy řeči, bez cefaley či vertiga, bez psychických změn, bez úrazu hlavy či CMP v minulosti.


Vyšetření:

Neurologické: 


Pravostranná centrální hemiparéza s centrální parézou n VII., n XII. vpravo u levačky, oslabení pravého koutku úst, deviace jazyka doprava, rr C5-8 a L2-S2 lehce vpravo vyšší, spasticita pravostranných končetin s typickým WM držením, hemiparetická chůze s cirkumdukcí na podkladě expanzivně se chovající arachnoideální cysty P-O vlevo, atrofie front. laloku vpravo

Likvor: v normě 

Oční: bez městnání

 

Obr. č. 1: CT hlavy: rozsáhlá cysta parietálně vlevo

/Obr. č. 1: CT hlavy: rozsáhlá cysta parietálně vlevo/

 

Obr. č.2: MR: Cystoidní arachnoideální expanze vlevo velikosti 9x7x4,5 cm nasedající na falx zleva, v předních oddílech herniuje pod falxem doprava přes střední čáru na vzdálenost asi 23 mm, redukována je gyrifikace vysoko vertexově na povrchu parietálního laloku vpravo.

/Obr. č.2: MR: Cystoidní arachnoideální expanze vlevo velikosti 9x7x4,5 cm nasedající na falx zleva, v předních oddílech herniuje pod falxem doprava přes střední čáru na vzdálenost asi 23 mm, redukována je gyrifikace vysoko vertexově na povrchu parietálního laloku vpravo./ 

 

Obr. č. 3: Radionuklidová cisternografie

/Obr. č. 3: Radionuklidová cisternografie: Defekt v akumulaci radiofarmaka v levé polovině kalvy (viz šipka) subarachnoideálně patrný na scintigramech za 24 hodin v přední a zadní projekci odpovídající nekomunikující obrovské arachnoideální cystě, normální rychlost difuze subarachnoideálně v pravé polovině kalvy./


Terapie:
drenážní operace cysty (operativní zavedení cystoperitoneálního shuntu) 

 

Obr. č.4: CT po drenážní operaci

/Obr. č.4: CT po drenážní operaci: stp. zavedení drénu do arachnoideální cysty vlevo (viz šipka), zmenšení cysty na velikost 9x6x3,5 cm, vymizení nálezu propagace pod falxem, nejsou známky tlaku na III. komoru, přetrvává komprese na stropu levé postranní komory vlevo okcipitálně nad tentoriem, drobný pooperační subdurální hematom vlevo okcipitálně 37x17x13 cm.


Neurologické vyšetření po terapii:
Úprava nálezu zcela k normě. 


Diskuse:
Indikace k radionuklidové cisternografii jsou nejčastěji diagnostika normotenzního komunikujícího hydrocefalu a minimální likvorea. Subarachnoideální cysta je indikací ojedinělou. U této konkrétní pacientky na otázku zda cysta komunikuje se subarachnoideálním prostorem jsme mohli odpovědět jen díky její obrovské velikosti. 


Poděkování:
Za spolupráci děkuji prim. MUDr. Janu Sílovi a MUDr. Davidu Otáhalovi z neurochirurgického oddělení Městské nemocnice v Ostravě.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Pavel Širůček
e-mail:
pavel.sirucek@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software