KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-21 ze dne 27.06.2006
 

Subdurální hematom a SPECT mozku

MUDr. Pavel Širůček
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Pacient (*1930) udával několikadenní nevolnost, následně náhle vzniklé oslabení a neobratnost levé ruky. Na spádovém neurologickém oddělení byl indikován SPECT a CT mozku. SPECT mozku prokazuje zevní útlak expanzivního procesu vpravo parietálně s drobným defektem perfuze v identické lokalizaci. Na CT snímcích je patrný chronický subdurální hematom vpravo parietálně. Úraz hlavy v minulosti si pacient neuvědomuje. Po antiedematózní terapii před operačním zákrokem došlo k úpravě neurologického nálezu na levé horní končetině téměř k normě. Na neurochirurgické klinice byla následně provedena evakuace subdurálního hematomu z trepanopunkce.


Obrázek č. 1: SPECT mozku (vybrané řezy) proveden po i.v. aplikaci 700 MBq preparátu 99mTc-HMPAO (preparát Neuroscan firmy ROTOP Pharmaka GmbH, SRN). Asymetrické zobrazení parietální oblasti imponuje jako zevní útlak expanzivního procesu vpravo, drobný defekt perfuze v identické lokalizaci. První řada jsou řezy v transverzální, druhá v sagitální a třetí v coronární rovině

/Obrázek č. 1: SPECT mozku (vybrané řezy) proveden po i.v. aplikaci 700 MBq preparátu 99mTc-HMPAO (v nabídce společnosti k dispozici přípravek Neuroscan firmy ROTOP Pharmaka GmbH, SRN). Asymetrické zobrazení parietální oblasti imponuje jako zevní útlak expanzivního procesu vpravo, drobný defekt perfuze v identické lokalizaci. První řada jsou řezy v transverzální, druhá v sagitální a třetí v coronární rovině/


Obrázek č. 2: CT mozku (vybrané řezy) Vpravo parietálně pod kalvou útvar 92x30x30 mm, bez sycení postkontrastně, v okolí hyperdenzní lem, naznačeně septa uvnitř útvaru, zašlé subarachnoideální prostory na konvexitě vpravo. Závěr: chronický subdurální hematom vpravo parietálně

/Obrázek č. 2: CT mozku (vybrané řezy) Vpravo parietálně pod kalvou útvar 92x30x30 mm, bez sycení postkontrastně, v okolí hyperdenzní lem, naznačeně septa uvnitř útvaru, zašlé subarachnoideální prostory na konvexitě vpravo. Závěr: chronický subdurální hematom vpravo parietálně/


Obrázek č. 3: CT mozku po evakuaci subdurálního hematomu: (vybrané řezy) Vpravo parietálně jemnější subarachnoideální prostory ve srovnání s kontralaterální stranou, bez rozšíření subdurálního prostoru

/Obrázek č. 3: CT mozku po evakuaci subdurálního hematomu: (vybrané řezy) Vpravo parietálně jemnější subarachnoideální prostory ve srovnání s kontralaterální stranou, bez rozšíření subdurálního prostoru/


Diskuse:
Subdurální hematom není indikací k provedení SPECT mozku. V tomto případě vzhledem k němé traumatologické anamnéze byl nejdříve proveden SPECT a teprve následně CT vyšetření, které jednoznačně stanovilo etiologickou diagnózu. Jelikož se může tato situace v klinické praxi opakovat, je vhodné seznámit se charakterem nálezu SPECT mozku u subdurálního hematomu, který je odlišný od klasických defektů perfuze, které vidíváme u CMP.

Poděkování:
Za spolupráci děkuji kolegům z Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba MUDr. Dagmar Palasové z kliniky nukleární medicíny a kolegovi MUDr. Michaelu Mrůzkovi z neurochirurgické kliniky.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Pavel Širůček
e-mail:
pavel.sirucek@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software