KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-22 ze dne 15.08.2006
 

Komunikující arachanoideální cysta

MUDr. Pavel Širůček
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Pacient (* 1944) se spastickou pravostrannou hemiparézou, jako důsledek anamnestického traumatu hlavy před 13 lety, byl přijat na neurologické oddělení pro akutně vzniklé parestézie levé poloviny obličeje, trupu a levostranných končetin s jejich oslabením a zhoršenou chůzi. Nestěžoval si na bolest hlavy, zvracení či závrať. Při přijetí měl mírně pokleslý levostranný koutek, na HKK byly reflexy vyšší vpravo, v Mingazzinim instabilita vlevo, mírná ataxie bilat., spasticita PHK, na DKK byly reflexy vyšší pravostranně, v Mingazzinim instabilita bilat., otoky DKK více vpravo. CT vyšetření prokazuje dilataci komorového systému s komunikující cystou vlevo parietálně (podrobně viz níže) jako důsledek anamnestických poúrazových změn, čerstvé ischemické či hemoragické změny nezjištěny při prvním ani při kontrolním vyšetření po 3 dnech. Cisternografické vyšetření potvrzuje komunikující charakter zjištěné cysty při CT vyšetření. Akutně vzniklé potíže s levostrannou symptomatologií, které během měsíční hospitalizace částečně regredovaly při symptomatické léčbě, byly nejpravděpodobněji ischemické etiologie. Závažnější ischemie byla vyloučena digitální subtrakční panagiografií.

Obrázek č. 1: CT mozku (vybrané řezy): Dilatace komorového systému (III. komory i postranních komor), cysta parietálně vlevo komunikující s okcipitálním rohem levé postranní komory 2,5 x 3,5 x 4 cm zasahující vysoko pod kalvu (viz šipky). Hypodenzity kolem rohů postranních komor a lakuna v capsula interna vlevo. Gyrifikace je pravidelná. Známky cytotoxického edému v povodí ACM vpravo t.č. neprokázány.

/Obrázek č. 1: CT mozku (vybrané řezy): Dilatace komorového systému (III. komory i postranních komor), cysta parietálně vlevo komunikující s okcipitálním rohem levé postranní komory 2,5 x 3,5 x 4 cm zasahující vysoko pod kalvu (viz šipky). Hypodenzity kolem rohů postranních komor a lakuna v capsula interna vlevo. Gyrifikace je pravidelná. Známky cytotoxického edému v povodí ACM vpravo t.č. neprokázány./


Obrázek č. 2: Cisternografie Po lumbální punkci jsme aplikovali v malém objemu 1 ml aktivitu 25 MBq 111In-DTPA (přípravek Indium (In111) DTPA injection firmy Mallinckrodt). Scintigrafické vyšetření jsme provedli na jednohlavé kameře s kolimátory high energy za 5, 24 a 48 hod. po aplikaci a to v přední a obou bočních projekcích. Prokázali jsme nevýrazný tranzitorní reflux do obou postranních komor, zpomalenou cirkulaci v subarachnoideálním prostoru. Po 5-ti hodinách od aplikace pozorujeme neobvyklý pruhovitý útvar parietookcipitálně komunikující s levou postranní komorou (viz šipka), lokalizaci odpovídá cystě popisované na CT.

/Obrázek č. 2: Cisternografie: Po lumbální punkci jsme aplikovali v malém objemu 1 ml aktivitu 25 MBq 111In-DTPA (přípravek Indium (In111) DTPA injection firmy Mallinckrodt). Scintigrafické vyšetření jsme provedli na jednohlavé kameře s kolimátory high energy za 5, 24 a 48 hod. po aplikaci a to v přední a obou bočních projekcích. Prokázali jsme nevýrazný tranzitorní reflux do obou postranních komor, zpomalenou cirkulaci v subarachnoideálním prostoru. Po 5-ti hodinách od aplikace pozorujeme neobvyklý pruhovitý útvar parietookcipitálně komunikující s levou postranní komorou (viz šipka), lokalizaci odpovídá cystě popisované na CT./Diskuse:
Nejčastější indikací k radionuklidové cisternografii je diagnostika normotenzního komunikujícího hydrocefalu a minimální likvorea. Arachnoideální cysta je indikací ojedinělou, vzhledem k tomu, že je zobrazitelná pouze tehdy, je-li značně velkých rozměrů. U tohoto pacienta jsme mohli potvrdit komunikující charakter cysty díky její velké velikosti. Jde o zajímavý byť vedlejší nález, který nejspíše souvisí s traumatem hlavy před 13 lety a který nebyl v přímém vztahu k regredujícímu levostrannému neurologickému deficitu. Drenážní operační zákrok by tudíž nejpravděpodobněji nevedl k regresi pravostranného neurologického nálezu. 

Poděkování:
Za spolupráci děkuji kolegům z Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba MUDr. Dagmar Palasové z kliniky nukleární medicíny a prim. MUDr. Janu Rajnerovi neurologického odd. Městské nemocnice Ostrava - Fifejdy


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Pavel Širůček
e-mail:
pavel.sirucek@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software