KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-10 ze dne 27.07.2000
 

Vyšetření značenou protilátkou – CEA Scan

MUDr. František Bláha
Odd. nukleární medicíny
Vojenská nemocnice Plzeň


Žena 47 let, přijata na interní oddělení 1.12.1999 pro zvracení, bolesti obou podbřišků, úbytek na váze, nechutenství, zácpu.

Anamnesa: 1993 - levostranná hemikolektomie pro tumor. 
1997 - hysterektomie s adnexektomií pro cystický útvar za dělohou. 
12/98 hospitalisace na interním oddělení – parciální stenosa na 15-20 mm v anastomose, bez makroskopických známek recidivy základního onemocnění
Nyní od září 99 výskyt obtíží – bolesti v obou podbřišcích, šířící se do zad a do pánve, hlavně při námaze a při chůzi, v klidu ústup obtíží. Bolesti jsou bez vazby na jídlo a denní dobu.
Zvracení, nausea, za poslední dva měsíce zhubla o 6 kg. Zvrací zelený obsah.
Trpí zácpou. Bývá i 4 dny bez stolice, poté stolice i 5x denně, ale stolice velmi málo – hlenovitá, i s červenou příměsí.
Močení – přes den bez obtíží, v noci má nucení na močení, ale nejde to, cítí bolest.
Je bez chuti k jídlu, málo pije – asi 1 litr tekutin/den.
Poslední měsíc trvalé teploty – 37.7ºC.

Z vyšetření:

1.12.1999 labor. : CRP 37.8, CEA 65.50, CA 19-9 18.1, ELFO-Albumin 0.490, -alfa-1-globulin 0.065, -alfa-2-globulin 0.168, moč bílkovina +, leuko +++, epithelie ++, KO – leuko 12.2, CD-neutrofily 0.794, CD-lymfocyty 0.124, FW 55 mm/hod.

6.12.1999 sono ledvin a malé pánve : počínající hydronefroza s dilatací dutého systému obou ledvin. V malé pánvi je objemné ložisko o průměru 12 cm s nepravidelnou hypoechogenní složkou a pruhovitými, nehomogenními hyperechogenními částmi, ložisko je poměrně dobře ohraničené a roztlačuje okolní struktury tlakem na močový měchýř.

7.12.1999 CT malé pánve a obou hypogastrií s kontrastem : objemné tumorozní ložisko v malé pánvi s cystickou a solidní složkou. Výrazné tlakové změny na sigmatu, které je odtlačeno doprava a probíhá po obvodu ložiska po jeho pravé kontuře. Dolní pol ložiska naléhá ventrálně zprava na rectum a rovněž zprava na spodinu močového měchýře, močový měchýř je od ložiska vytlačen ventrokraniálně s tlakovými změnami na jeho dorzální kontuře.

Ložisko v příčném řezu velikosti 131x111 mm, v kraniokaudálním rozměru asi 160 mm.

V.s. městnání v obou ledvinách, bilat. Hydrouretery, vpravo 11 mm, vlevo asi 17 mm. Neprokazuji zvětšen uzliny nebo jiné patol.změny.

Závěr : nález v porovnání s minulou kontrolou v progresi, recidiva gynekologického tumoru, nejspíše kystadenomu v malé pánvi s výraznými tlakovými změnami na okolních orgánech. Hydroureter bilat., více vlevo.

10.12.1999 koloskopie : stenosa v oblasti rektosigmatu a distálního sigmatu s vyklenutím stěny proximálního úseku rekta – patrně v důsledku expanze z okolí. Stenoza v oblasti distálního sigmatu (ve 20 cm), v místě předpokládané sutury po hemikolektomii. Vyšetření nedokončeno pro nedostatečnou přípravu pacientky. Dop. gynekologické posouzení chirurgické intervence z gynekologické indikace.

Scintigrafické zobrazení:

9.-10.12.1999 CEA-Scan: Gama kamera Picker Prism XP 2000. Celotělové zobrazení (viz obr. 1) - trvání záznamů 25 minut 5. hodinu a 35 minut 24. hodinu po aplikace. Kolimátory LEHR. Aplikováno 800 MBq 99mTc značeného přípravku CEA-Scan.

/ Obrázek č.1 – celotělové záznamy v AP a PA projekcích 5 a  24 hodin po aplikaci /

Za 24 hodin od aplikace radiofarmaka bylo provedeno zobrazení SPECT (viz obr.2 a 3) - gama kamera Picker Prism XP 1500, dráha rotace 180 st., krok 3 st., trvání kroku 20 sec. Kolimátor LEHR.

/ Obrázek č.2 – tomografické řezy pánevní oblastí ve 3 rovinách – SPECT 24 hodin po aplikaci /
/ Obrázek č.3 – vybrané tomografické řezy - transversální, sagitální, koronální řezy 

Nález: Na záznamech pozorujeme veliké (16x14 cm) ložisko hyperkumulace značené protilátky, uložené supravesikálně v malé pánvi. Ložisko je zřetelně nehomogenní, s projasněním vlevo laterokaudálně. Oslabená kumulace v levé ledvině, zřejmě jako důsledek snížené funkce v rámci hydronefrozy.
Závěr:
veliké, nehomogenní ložisko supravesikálně v malé pánvi. V.s. snížená funkce levé ledviny.

Z vyšetření:

12/99 histologie:
3 částky sliznice tlustého střeva s intenzivní zánětlivou celulizací ve stromatu. Známky floridního zánětu, maligní nádorové struktury neprokázány.

17.12.1999: vyloučena expanze tumoru do střeva. Vzhledem k nálezům objemného ložiska v malé pánvi a k anamnese, kdy se velmi pravděpodobně jedná o recidivu primárního tumoru, je pacientka propuštěna z interního oddělení a objednána na gynekologické oddělení k operačnímu řešení.


Pracoviště:

Vojenská nemocnice Plzeň
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. František Bláha
Dr. Beneše 9
304 46 Plzeň

kontakt na autora:
tel. 019/27 95 57
blaha.onm@vojnem-plzen.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software