KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-9 ze dne 27.07.2000
 

Scintigrafické vyšetření značenou protilátkou – CEA-Scan

MUDr. František Bláha
Odd. nukleární medicíny
Vojenská nemocnice Plzeň


Muž, 47 let, přichází ke kontrole na interní oddělení. Subjektivně bez obtíží. Trvale lehce zvýšená hladina CEA.

Anamnesa: 1970 APE, 1994 stav po operaci hernia umbilicalis, 10/98 stav po snesení hyperplastických polypů recta, histologicky benigního charakteru jaterní steatosa.

Z vyšetření:

3.5.1999 interní vyšetření: Anikterický, dobře hydratovaný. Břicho měkké, volně prohmatné, bez patologické resistence, lehce citlivé v pravém podžebří. Játra přesahují oblouk žeberní o 1-2 cm, lehce citlivé.

Labor.: FW 3/hod, KO-norm., moč chemicky negat., CEA 14.00, HBsAG negat., ELFO-nižší beta-globuliny, lehce zvýšené gamma-globuliny, tumor. markery (alfa-1-fetoprotein, CA 19-9, CA 125 v normě).

Závěr: v.s. difusní hepatopatie (steatoza?), opakovaně zvýšené hodnoty CEA (neo onemocnění nezjištěno). Stav po snesení hyperplastických polypů rekta v minulosti.

Dop. nadále hepatoprotektivní režiom, Flavobion 3x1.

05/99 urologické konsilium: drobná lithiasa střední části levé ledviny 4 mm. Objemná cysta dolního pólu pravé ledviny o rozměrech 56x47 mm, drobná cysta horního pólu pravé ledviny.

Scintigrafické zobrazení:

17.-18.5.1999 scintigrafie pomocí fragmentů antiCEA protilátky: vyšetření provedeno za 5 (trvání záznamů 25 minut) a 24 hodin (trvání záznamů 35 minut) po aplikaci 800 MBq preparátu CEA-Scan. SPECT proveden 24 hodin po aplikaci. Dráha rotace 360 st., úhel rotace 3 st., počet kroků 60, trvání kroku 30 sec. Kolimátory LEHR, gama kamera Picker Prism XP 2000.

/ Obrázek č.1 – celotělové záznamy pořízené v AP a PA projekcích 5 a 24 hodin po aplikaci /

 

/ Obrázek č.2 – řezy břišní dutinou ve 3 rovinách – SPECT za 24 hodin po aplikaci /
/ Obrázek č.3 – vybrané řezy břišní dutinou - zleva transversální, sagitální, koronální řezy /

Nález: na záznamech patrná nápadná kumulace v ledvinách se zřetelnou amputací dolního pólu pravé ledviny. Výrazná hyperkumulace značené protilátky v obl. prox. ascendentu a hepatální flexury – v.s. patologické ložisko.
Závěr:
amputace dolního pólu pravé ledviny – dop. doplnit sono ledvin, patologická hyperkumulace značené protilátky v obl. proximálního ascendentu a hepatální flexury, výraznější na záznamech pořízených 24 hodin po aplikaci protilátky.

Z vyšetření:

28.5.1999 koloskopie + histologie: bez známek recidivy

29.5.1999 CT epi a mesogastria s kontrastem: drobný lipom v horním pólu pravé ledviny cca 9 mm, 2 intraparenchymové cysty ve střední části 10 mm, v dolním pólu ledviny cysta 42 mm. Výrazná difusní steatoza jater 19 HU, susp. infiltrace stěny hepatálního ohbí tračníku mediálně 36x21x20 mm. Jinak na orgánech břicha nález v normě.
Závěr: susp. tumor tračníku

10.6.1999 irrigo: objemnější tračník s vinutým průběhem v oblasti obou ohbí, tumorozní změny na zobrazeném tračníku nejsou patrné. Menší divertikl na sigmatu, objemnější divertikuloidní výchlipka na descendens velikosti 2,5 cm. Ostatní irrigoskopický nález je přiměřený.

7.-11.6.1999 hospitalizace na chirurgickém oddělení : hospitalizován pro bolesti břicha bez organické etiologie na GIT, elevace CEA. V den propuštění provedna irrigografie s normálním nálezem. Subj bez obtíží, afebrilní. Vzhledem k potvrzení negativního nálezu z koloskopie při irrigografii upouštěno od laparoskopické operace. Předán ke sledování na interním oddělení a u praktického lékaře. Th.:Flavobion 3x1.

26.6.1999 Labor. : ALT 1.02, CEA 16.20, S-Anti-Hepatitis A +, FW 20mm /hod.

27.6.1999 sono břicha : hepatomegalie na podkladě steatofibrozy, jinak přiměřený nález.

Závěr:

Tato kasuistika dokumentuje rozpor mezi pozitivním scintigrafickým a CT nálezem a negativním nálezem na koloskopii a irrigografii. Domníváme se, že se v tomto případě jedná velmi pravděpodobně o extraluminární růst tumoru, kdy k prorůstání do lumina střevního a manifestaci tumoru při koloskopii dojde až později.


Pracoviště:

Vojenská nemocnice Plzeň
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. František Bláha
Dr. Beneše 9
304 46 Plzeň

kontakt na autora:
tel. 019/27 95 57
blaha.onm@vojnem-plzen.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software