KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-124 ze dne 27.10.2009
 

Generalizovaný karcinoid – částečná regrese metastatického postižení (2) – další kontrola

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:

Kazuistika pacientky uvedena již dříve - ONK-94, ONK-109 a ONK-117.
34 letá pacientka s dg generalizovaný karcinoid v dutině břišní, st.IV, histologicky: nemalobuněčný neuroendokrinní karcinom karcinoidního typu, vysoce maligní, chromogranin 3+, NCE 3+.
St.p. polypektomii žaludečního polypu, ve kterém zřejmě primární zdroj generalizace - při diagnostice postižení ovarií bilaterálně, těla děložního, lymf. uzlin retroperitonea, colon sigmoideum, pozit. ascitická tekutina - st.p.hysterektomii, appendektomii, samplingu pánevních lymf. uzlin, pooperačně reziduum v játrech a paraaortálních uzlinách.

Poté, co jsme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem prokázali tyto metastázy, byla nemocná dále léčena třemi cykly Sandostatinu LAR.

Tři měsíce po provedeném prvním vyšetření Octreoscanem byla pacientka znovu Octreoscanem vyšetřena - zjistili jsme progresi metastatického postižení. 

Pro progresi i přes léčbu Sandostatinem zahájena celkem třemi cykly chemoterapie 2. řady - Etoposid 215 mg 1.-3.den, Platidiam 75 mg 2.-3.den. Po 3. cyklu chemoterapie byla pacientka odeslána ke kontrolnímu vyšetření Octreoscanem ke zhodnocení efektu této léčby. Celkový odstup mezi druhým vyšetřením Octreoscanem (kdy byla zjištěna progrese metastáz) a mezi dalším, třetím scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem byl 3,5 měsíce.

Oproti vyšetření před 3,5 měsíci prokazujeme dosti významnou částečnou regresi metastáz – nyní je menší počet ložisek v játrech, plicích, uzlinách a pankreatu.

Přesně za další 3 měsíce od posledního scintigrafického vyšetření bylo onkologem vyžádáno kontrolní vyšetření – nyní po ukončení chemoterapie.


Scintigrafické zobrazení:

Po příslušné přípravě jsme po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens za 4 hodiny provedli planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii břicha a dolní části hrudníku (obr. 1, 2), za 24 hod. pak opět celotělovou scintigrafii (obr. 3)

Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/Obr. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Různá modulace obrazu. /Obr. 2: SPECT břicha a dolní části hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 2: SPECT břicha a dolní části hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní 3 řady: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní 3 řady: koronální řezy/Obr. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Různá modulace obrazu. /

 
Vedle fyziologické difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři a střevech pozorujeme dvě až tři patologická ložiska v játrech, ložisko v dolním plicním poli vpravo, v nadklíčku vlevo mediálně, ložisko v pankreatu - jde o vícečetné metastázy karcinoidu v játrech, plicích, v levostranných nadklíčkových uzlinách, slinivce břišní. Oproti vyšetření před 3 měsíci opět pozorujeme další, tentokrát však jen mírnou regresi patologického nálezu – je patrný menší počet jaterních metastáz.

Závěr:

Pro selhání léčby Sandostatinem s progresí metastáz byla nasazena paliativní chemoterapie 2. řady. Poté scintigrafie Octreoscanem prokázala poměrně významnou částečnou regresi metastatického postižení. Regrese se ještě dále zvýraznila po dokončení chemoterapie – tuto další mírnou regresi prokazujeme při posledním scintigrafickém vyšetření. Uvedená kazuistika ilustruje přínos scintigrafického vyšetření pro sledování efektu terapie.
 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.

kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software