KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-125 ze dne 27.10.2009
 

Karcinoid appendixu, Octreoscan

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika: U dnes 51 leté ženy byl před 15 roky při appendektomii zjištěn karcinoid appendixu. 

Nyní byla pro zvýšenou koncentraci serotoninu při negativním CT břicha a plic vyšetřena pomocí PET/CT trupu s tímto závěrem: na tomografických řezech celé vyšetřované oblasti od baze lební pod inguiny je fyziologická distribuce 18F FDG bez známek patologické akumulace. Na CT denzní ložisko v mezenteriálním tuku pravého mesogastria velikosti 20x13 mm, na PET bez zvýšené akumulace FDG. Tedy na CT suspektní ložisko v mesenteriálním tuku pravého mesogastria, které nevykazuje hypermetabolismus glukosy. 

Byla odeslána k vyšetření na naši kliniku. 
Scintigrafie Octreoscanem:
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou a tomografickou (SPECT) scintigrafii břicha a pánve za 4 hod. (obr. 1, 2) a za 24 hod. (obr. 3, 4) po i.v. aplikaci 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens.

Je patrná fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, v ledvinách a močovém měchýři, ve střevech. Na planární scintigrafii za 4 hodiny a na tomografických scintigramech za 4 a za 24 hod. po aplikaci je také ložisko v pravém mesogastriu.Toto ložisko není jednoznačně diferencovatelné na planárních scintigramech za 24 hodiny po podání radioindikátoru. Závěr: prokazujeme ložisko s tkání se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v pravém mesogastriu.


Obr. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /


Obr. 2: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. 2: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní řada: transverzální řezy, střední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy. /


Obr. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/


Obr. 4: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. 4: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní řada: transverzální řezy, střední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy. /Závěr:
U 51 leté ženy, u které byl před 15 roky při appendektomii odstraněn karcinoid appendixu, prokazujeme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem ložisko s tkání s vysokou hustotou somatostatinových receptorů v pravém mesogastriu. Jde tedy v kontextu s klinickým nálezem o metastázu karcinoidu s potřebou chirurgického zákroku. Kazuistika ukazuje nevhodnost vyšetření PET pro záchyt neuroendokrinních nádorů a naopak vysokou spolehlivost vyšetření Octreoscanem. Také je ilustrován přínos vyšetření SPECT. Pro nás je mrzuté, že nemáme možnost vyšetření hybridním systémem SPECT/CT. Při tomto vyšetření bychom mohli přesně lokalizovat nádorové ložisko. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.

kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software