KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-126 ze dne 27.10.2009
 

Recidiva gastrinomu pankreatu (2)

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Na bližší anamnestické a další údaje odkazuji na kazuistiky END-1 a ONK-112.
Souhrn: 9. – 10. 7. 1998 jsme pomocí Octreoscanu diagnostikovali u tehdy 38 letého pacienta gastrinomy pankreatu, což bylo potvrzeno histologickým vyšetřením dvou exstirpovaných tumorů.
21. 10. 1998 operace na chirurgickém oddělení:
Enukleace dvou kulovitých tumorů o průměru 35 a 25 mm. Jedná se o endokrinní neoplazii pankreatu – gastrinoma pancreatis duplex – u níž z morfologického obrazu nelze s jistotou předvídat biologické chování. Nádory je třeba považovat za potenciálně maligní.
Pacient po operaci v roce 1998 byl zcela bez obtíží, bez recidivy.
V roce 2007 se obtíže vrátily, na gastroskopii nález v horním GIT ne tak výrazný jako v roce 1998, byly však eroze i v sestupném duodenu. Po nasazení konzervativní terapie obtíže odezněly.
Provedeno CT vyšetření, kde náhodně zachycen tumor rekta. Potvrzen kolonoskopicky a histologicky – jednalo se o karcinom rekta. Řešeno chirurgicky, poté zevní radioterapií a chemoterapií.
Recidiva gastrinomu na slinivce břišní nebyla zjištěna.
Laboratorně byla třikrát zvýšená hladina gastrinu. 
6. 8. 2007 byl odeslán na naši kliniku k vyšetření Octreoscanem k potvrzení recidivy gastrinomu zatím v nejasné lokalizaci se závěrem: zjištěn tumor s vysokou denzitou somatostatinových receptorů, v daném případě jde o recidivu gastrinomu, ve stejné lokalizaci jako v roce 1998 – tedy zřejmě opět v pankreatu. Dále dvě malá susp. ložiska ve střední čáře – v duodenu nebo jinde v horním GIT?
21.4.2008 CT malé pánve a břicha: stp resekci rekta, v játrech solitární, velmi drobné hypodenzní ložisko, patrné již při min. vyšetření.
23.6.2008 kolonoskopie: stp resekci rekta, v 15 cm drobný polypek před anastomózou, poradiační proktitida.
23.6.2008 gastroskopie: eroze až do D2-3, bulbitida, deformace bulbu, gastritida, refluxní esofagitida, v.s. recidiva gastrinomu.
18.8.2008 endosonografie: kulovité hypoechogenní ložisko o průměru 10 mm s drobným anechogenním okrskem uvnitř (2,5 mm) mezi stěnou žaludku a hilem sleziny - v dif. dg gastrinom v kaudě pankreatu nebo lymf. uzliny (nelze jednoznačně odlišit, kauda pankreatu nezobrazena). Dvě hypoechogenní kulovité lymf. uzliny 7 a 8 mm v hilu sleziny, další dvě kulovitá hypoechogenní ložiska - v.s. lymf.uzliny 11 a 9 mm mezi žaludkem a levým lalokem jater (v.s. celiakální).

17.9.2008 byl nemocný po proběhlé chemoterapii pro karcinom rekta po roce odeslán gastroenterologem ke kontrolnímu vyšetření k zhodnocení eventuální progrese nálezu (gastrinomu pankreatu).
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha za 4 a 24 hodin po i.v. podání 110 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvoudetektorové tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Závěr: patologický nález se dvěma ložisky se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů vlevo od střední čáry pod laterálním okrajem levého jaterního laloku. dále méně kontrastní menší ložisko níže pod tímto prvním ložiskem - mediálně od levé ledviny. Nález obdobný jako při vyšetření 6.8.2007 (obr. 1, 2, 3, 4, 5). 

Obr. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu/


Obr. 2: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 2: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní 2 řady: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní 2 řady: koronální řezy/


Obr. 3: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 3: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní i dolní řada: vlevo transverzální řezy, prostřední scintigramy: sagitální řezy, vpravo: koronální řezy/


Obr. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/


Obr. 5: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 5: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní i dolní řada: vlevo transverzální řezy, prostřední scintigramy: sagitální řezy, vpravo: koronální řezy/Závěr:
Scintigrafické vyšetření Octreoscanem u 48 letého nemocného potvrzuje recidivu gastrinomu pankreatu (případně ještě v GIT) za 10 let po chirurgickém odstranění dvou gastrinomů pankreatu. Nález je stacionární ve srovnání se scintigrafickým vyšetřením před rokem. Pacient bude pro recidivu gastrinomu operován. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.

kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software