KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-130 ze dne 26.03.2010
 

Detekce primárního ložiska metastazujícího karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

53letá pacientka byla vyšetřována pro symptomy karcinoidového syndromu (flush po jídle). CT zjistilo tři ložiska v játrech, největší o rozměru 13 x 9 x 15 cm s centrální nekrotickou masou a výrazně vaskularizovanou periferií, které bylo umístěno v pravém laloku jater a dále dvě ložiska o velikosti do 3 cm, po jednom v pravém a levém jaterním laloku. Dále CT zobrazilo hypervaskularizovaný polyploidní útvar o velikosti do 2 cm v pravém mezogastriu v kličce ilea. Následně byla provedena biopsie z největšího ložiska v játrech. Jednalo se o metastázu karcinoidu. V rámci hledání primárního ložiska karcinoidu, dokončení stagingu a určení přítomnosti somastatinových receptorů v jaterních metastázách pacientka podstoupila scintigrafii somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/low dose CT dutiny břišní a jater. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV) a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta. Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie zobrazila ložisko primárního karcinoidu o průměru 15 mm v dutině břišní v mezogastriu vpravo, které lokalizací odpovídalo popisovanému polyploidní útvaru v kličce ilea na CT a dále několik metastáz karcinoidu v játrech, přičemž největší z nich byla nekrotická. Jinde na celotělové scintigrafii nebyly zjištěny metastázy karcinoidu. Následoval rozsáhlý chirurgický výkon složený z pravostranné hemihepatektomie + radiofrekvenční ablace metastázy v levém laloku jater + pravostranná hemikolektomie + resekce distální části ilea s následnou ileo-transverzo-anastomózou. Histologické vyšetření potvrdilo přítomnost primárního ložiska karcinoidu v distální kličce ilea a přítomnost metastáz karcinoidu v játrech. Histologické vyšetření regionálních lymfatických uzlin nezjistilo přítomnost metastáz.. Pacientka je nyní v dobrém stavu, bez obtíží, pokračuje za zajišťovací léčba analogy somatostatinu. 


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
V pravém laloku jater se zobrazilo rozsáhlé fotopenické ložisko. Dále se v pravém jaterním laloku zobrazila dvě ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o velikosti do 22 a 16 mm a jedno ložisko o průměru 15 mm v levém laloku. V mezogastriu vpravo od střední čáry se zobrazilo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o průměru 15 mm, které přibližně lokalizací odpovídá polyploidní útvaru v kličce ilea popisovanému na CT. Jinde nebylo zachyceno ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: primární ložisko karcinoidu v mezogastriu vpravo a několik metastázy karcinoidu v játrech, přičemž největší v pravém jaterním laloku je nekrotická. 


Závěr

Celotělová scintigrafie + SPECT/low dose CT dutiny břišní a jater s 111In-pentetreotidem odhalila ložisko primárního karcinoidu v kličce ilea, dokončila staging a vyloučila přítomnost další metastáz, potvrdila přítomnost somatostatinových receptorů na povrchu metastáz, což umožnilo zajišťovací léčbu analogy somatostatinu. SPECT/low dose CT dutiny břišní a jater významně přispěl k upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí.


Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka

/Obr. 1.  Celotělová scintigrafie s
111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. / 


Obr. 2. Celotělová scintigrafie, přední a zadní projekce

/Obr. 2.  Celotělová scintigrafie, přední a zadní projekce. /


Obr. 3. SPECT dutiny břišní

/Obr. 3.  SPECT dutiny břišní. /
 

Obr. 4. SPECT dutiny břišní, koronární řez, metastázy v játrech

/Obr. 4.  SPECT dutiny břišní, koronární řez, metastázy v játrech. /

Obr. 5. SPECT dutiny břišní, koronární řez, primární karcinoid v kličce ilea

/Obr. 5.  SPECT dutiny břišní, koronární řez, primární karcinoid v kličce ilea. /
 
Obr. 6. SPECT dutiny břišní, koronární řez, nekrotická metastáza v pravém jaterním laloku

/Obr. 6.  SPECT dutiny břišní, koronární řez, nekrotická metastáza v pravém jaterním laloku. /
Obr. 7. SPECT dutiny břišní, transverzální řez, primární karcinoid v kličce ilea

/Obr. 7.  SPECT dutiny břišní, transverzální řez, primární karcinoid v kličce ilea. /
 
Obr. 8. SPECT dutiny břišní, transverzální řez, metastázy v játrech

/Obr. 8.  SPECT dutiny břišní, transverzální řez, metastázy v játrech. /
Obr. 9. SPECT dutiny břišní, transverzální řez, nekrotická metastáza v pravém jaterním laloku

/Obr. 9.  SPECT dutiny břišní, transverzální řez, nekrotická metastáza v pravém jaterním laloku. /
Obr. 10. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, koronární řez

/Obr. 10.  SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, koronární řez. /

Obr. 11. CT dutiny břišní, koronární řez

/Obr. 11.  CT dutiny břišní, koronární řez. /

Obr. 12. SPECT dutiny břišní, koronární řez

/Obr. 12.  SPECT dutiny břišní, koronární řez. /


Obr. 13. SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy

/Obr. 13.  SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy. /
 


Obr. 14. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy

/Obr. 14.  SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy. /

Obr. 15. CT dutiny břišní, koronární řezy

/Obr. 15.  CT dutiny břišní, koronární řezy. /

Obr. 16. SPECT dutiny břišní, koronární řezy

/Obr. 16.  SPECT dutiny břišní, koronární řezy. /

 

Obr. 17. SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy

/Obr. 17.  SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy. /Obr. 18. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy

/Obr. 18.  SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy. /Obr. 19. SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy

/Obr. 19.  SPECT, CT, SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy. /


Pracoviště:

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software