KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-131 ze dne 26.03.2010
 

Staging plicního karcinoidu pomocí scintigrafie
s 111In-pentetreotidem


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

68letý pacient byl vyšetřován pro ataky supraventrikulární arytmie. V rámci vyšetření byl také proveden rtg snímek srdce a plic, kde se zobrazilo kulovité zastínění v dolní části levé plíce. HRCT plic zjistilo kulaté ložisko v levém dolním plicním laloku v segmentu S 10 o průměru 23 mm bez signifikantní lymfadenopatie mediastina. Bronchoskopicky se nepodařilo získat histologický vzorek, ložisko bylo uloženo extrabronchiálně. Následovala cílená perkutánní biopsie z ložiska pod CT kontrolou, histologicky se jednalo o dobře diferencovaný neuroendokrinní nádor – karcinoid. V rámci dokončení stagingu a určení přítomnosti somastatinových receptorů v nádoru pacient podstoupil scintigrafii somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT dutiny hrudní a břišní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV) a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta. Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie zobrazila ložisko karcinoidu o průměru 30 mm v dolní části levé plíce. Jinde na celotělové scintigrafii i na SPECT dutiny břišní a hrudní nebyly zastiženy regionální či distanční metastázy. Následovala levostranná dolní lobektomie s odběrem lymfatických uzlin mediastina. Histologické vyšetření těchto uzlin nezjistilo přítomnost metastáz karcinoidu. Pooperační průběh byl nesmírně komplikovaný, 3. den po operaci došlo k rozvoji sepse (G+ bakterie) s multiorgánovým selháním, diseminovanou intravaskulární koagulací a hnisavou perikarditídou se srdeční tamponádou a následným rozvojem septického šoku a oběhového selhání, na které i přes veškerou léčbu, pacient zemřel. 


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
V dolní části levé plíce se zobrazilo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o průměru 30 mm. Jinde na celotělové scintigrafii i SPECT dutiny břišní a hrudní nebylo zachyceno ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: primární ložisko karcinoidu v dolní části levé plíce, bez přítomnosti regionálních či distančních metastáz.


Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem potvrdila přítomnost ložiska karcinoidu se somatostatinovými receptory v dolním laloku levé plíce, dokončila staging a vyloučila přítomnost další regionálních či distančních metastáz. SPECT dutiny hrudní významně přispěl k upřesnění prostorové lokalizace nádorové léze. 


Obr. 1.  Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan)

/Obr. 1.  Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka /Obr. 2.  SPECT dutiny hrudní

/ Obr. 2.  SPECT dutiny hrudní /

Obr. 3.  SPECT dutiny hrudní, transverzální řezy

/Obr. 3.  SPECT dutiny hrudní, transverzální řezy/ 

Obr. 4.  SPECT dutiny hrudní, sagitální řezy

/Obr. 4.  SPECT dutiny hrudní, sagitální řezy /
 Obr. 5.  SPECT dutiny hrudní, koronární řezy

/Obr. 5.  SPECT dutiny hrudní, koronární řezy. /
 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software