KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-132 ze dne 04.08.2010
 

Octreoscan - karcinoid ilea s jaterními metastázami
– částečná regrese


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
Na podrobné údaje odkazuji na již uvedené dvě kazuistiky (ONK-100 a ONK-118).
59 letá pacientka je léčena pro karcinoid ilea, jedná se o stav po resekci tumoru a mesenterických uzlinových metastáz.


První scintigrafie Octreoscanem byla provedena v lednu 2008 se závěrem: prokázali jsme solitární jaterní metastázu ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků.

Pacientka byla následně léčena Sandostatinem a Intronem.

Poté byla odeslána ke kontrolnímu scintigrafickému vyšetření, které bylo provedeno za půl roku po prvním scintigrafickém vyšetření v červenci 2008: pozorujeme menší patologické ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků. Ložisko má pravidelný okrouhlý tvar. Nově pak zjišťujeme další ložisko v pravém laloku jaterním ventrokaudálně.
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro dvě ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech – progrese nálezu ve srovnání s prvním vyšetřením.


Nemocná byla za další čtyři měsíce po druhém vyšetření, v listopadu 2008 odeslána na kontrolní scintigrafické vyšetření. Vyšetření je požadováno onkologem, nemocná by měla být zařazena do transplantačního režimu a vyšetření Octreoscanem je indikováno jako předoperační vyšetření k vyloučení postižení v jiné lokalitě než v játrech a ke zjištění aktuálního postižení jater.

Scintigrafie Octreoscanem: Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii (obr. 1) a tomografickou (SPECT) vyšetření břicha za 4 hod. (obr. 2) a celotělovou scintigrafii (obr. 3) a tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha za 24 hod. (obr. 4) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Je patrná fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, v ledvinách a močovém měchýři, ve střevech. Dále pozorujeme menší patologické ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků. Ložisko má pravidelný okrouhlý tvar. Dříve pozorované druhé ložisko v pravém laloku jaterním ventrokaudálně již neprokazujeme.
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro jedno ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků.


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. č. 2: Tomografická scintigrafie jater 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 2: Tomografická scintigrafie jater 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na okrouhlé ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků /Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/Obr. č. 4: Tomografická scintigrafie jater 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 4: Tomografická scintigrafie jater 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na okrouhlé ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků /


 
 
Závěr:
U pacientky po operačním odstranění karcinoidu ilea a mesenterických uzlinových metastáz byla třetím scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem prokázána solitární jaterní metastáza. Oproti předchozímu vyšetření před čtyřmi měsíci došlo k částečné regresi – vymizelo druhé metastatické ložisko v pravém jaterním laloku.
 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.

kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software